„Úkolem nového ředitele bude především dále rozvíjet velice kvalitní fungování krajské správy silnic. Na základě představených priorit při výběrovém řízení naplnit požadavky na kvalitu prací prováděných jak vlastními silami, tak i subdodavatelsky, plánovitě snižovat materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií a budov. Důležité je úspěšně dokončit i už zahájené projekty,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Dvaapadesátiletý Radovan Necid je absolventem Fakulty strojní VUT v Brně, několik let působil ve funkci starosty Velkého Meziříčí, jako krajský zastupitel je členem dopravní komise rady Kraje Vysočina.