Ledové útvary, jež přirozeně vznikají díky denním vyšším teplotám a nočním mrazíkům, lze najít v někdejším žulovém lomu u Hamrů nad Sázavou. Přímo do nitra lomu klasická turistická značka nevede, ale lze se k němu dostat ze silnice I/19 mezi Hamry a Sázavou a Sázavou, konkrétně z křižovatky na Českou Mez.

Vydají-li se odtud zimní krásy chtiví turisté po trase značeného vycházkového Sázavského a Hamerského okruhu, nemohou odbočku k lomu minout. Odměnou za vynaložené úsilí je unikátní ledová podívaná, která bývá k vidění pouze při optimálním počasí.