„Celkové náklady na přestavbu jsou přes třináct milionů korun, z toho způsobilé náklady přes devět, z čehož nám byla přislíbena devadesátiprocentní dotace. Měli bychom tak obdržet 8,25 milionu, zbytek budou náklady města,“ informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

V opravené budově se mají napříště scházet nejenom skauti, ale i další organizace, jež se zabývá činností s mládeží, a to Duha Alternativní zóna. „V patře budou vybudovány klubovny a učebny a v přízemí přednášková místnost, která by mohla být využívána i jako zázemí pro různé akce pořádané ve Farských humnech. Rekonstrukci se zkvalitní majetek města a současně vybuduje zázemí pro dva oddíly, které se podílejí na vzdělávání místní mládeže,“ přiblížil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Nová přednášková místnost bude s ohledem na další možné využití vedena jako neuznatelný náklad, tedy dotace se na ni vztahovat nebude. „Je to proto, abychom se nemuseli pět let, což je udržitelnost projektu, dohadovat, zda v sále můžeme, anebo nemůžeme uspořádat koncert,“ poznamenal starosta.

Přestavba bývalé vodárny s největší pravděpodobností začne po letních prázdninách a potrvá přibližně rok. Po tu dobu je nutné pro skauty zajistit náhradní prostory. „Schůzky budeme mívat zřejmě v gymnáziu v ulici Neumannova, máme také i několik rozjednaných míst po městě, kam bychom si mohli uložit materiál. Tak uvidíme, co z toho nakonec vyjde,“ sdělil kapitán přístavu Racek Petr Bednář.

Podle žďárského starosty je rekonstrukce někdejší vodárny současně dalším krokem k vylepšení a dalšímu oživení Farských humen.

„Jsem rád, že se na rekonstrukci podařilo najít prostředky. Do rozpočtu na příští rok bychom rádi dostali peníze na zokruhování stávající cyklostezky, aby vznikla promenáda v parku. Dalším záměrem, na který máme u IROPu pořádáno o dotaci, je ještě lávka ve Farských humnech a cyklostezka směrem k ulici 1. máje,“ připomněl Zdeněk Navrátil.

Skauti i členové organizace Duha Alternativní zóna, kteří mají podobný program vzdělávání mládeže, přestavbou budovy bývalé vodárny získají kvalitní a prostornější zázemí pro svoji činnost. Co se týče financování projektu rekonstrukce, žďárská radnice jej hodlá rozložit do dvou kalendářních let.

„V letošním roce půjde o necelých pět milionů korun k profinancování, zbytek pak příští rok,“ doplnil místostarosta Josef Klement.