Většinu městských bytů chce vedení Nového Města prodat příští rok. Jestli se záměr zdaří, ukáže ale až zájem nájemníků. „Privatizace se musí začít co nejrychleji připravovat. Lidé se na prodej bytů ptají a my jim nemáme co říci,“ konstatoval místostarosta Stanislav Marek.

Zkušenosti z měst na Žďársku, která k privatizaci už přistoupila, jsou vesměs pozitivní. Například samotné bývalé okresní město Žďár nad Sázavou vydělalo před dvěma lety ve čtvrté vlně privatizace na prodeji části městských bytů skoro dvě stě milionů korun.

Nové Město na Moravě vlastní přes devět set bytů. Privatizace by se měla týkat asi poloviny z nich. „Nebude se privatizovat celý bytový fond. Ponecháme si pochopitelně sociální byty a některé ani prodat nemůžeme. Třeba byty v rekonstruované hotelové ubytovně. Ty byly opraveny se státní dotací a je tam proto blokace. Které byty konkrétně privatizovat, za kolik a jakým způsobem, to právě bude předmětem diskuse,“ doplnila starostka Zdeňka Marková.

Důvodů k prodeji městských bytů je podle starostky v Novém Městě několik. Jedním z nich je také přehodnocení celkové koncepce práce města. Rozhodovat se bude, který majetek a v jaké formě si město ponechá ve své správě, a který naopak prodá. „K revizi musí dojít. Je třeba označit takový majetek, který přináší městu pouze náklady a neslouží jeho záměrům. Takového majetku by se mělo město postupně zbavovat,“ prohlásila Marková.

Právě městské byty patří podle soudu vedení radnice k majetku, který je třeba prodat. Bytový fond není ale zdaleka jediný. Změny jsou ve hře vlastně u všech městských společností