„Největší položkou v rozpočtu jsou peníze určené na předfinancování Centra zelených vědomostí, které se začalo nedávno stavět," uvedl bystřický starosta Karel Pačiska. V rozpočtu figuruje částka 129 milionů a 550 tisíc korun, přičemž vybudování centra je vyčísleno na 152 milionů korun. Nákladnou stavbu sice zásadně podpoří evropská dotace ve výši 115 milionů korun, nebude to hned. „Platit musíme dříve, než budou vyúčtovány dotační peníze, takže bylo potřeba ještě osmdesát milionů korun coby překlenovací úvěr," vysvětlil starosta. Chátrající statek se v průběhu příštího roku promění ve skanzen s replikami dobových vysočinských chalup, je počítáno i s „oživlými" expozicemi tradičních řemesel, dominantou se stane moderní ekologický pavilon. V něm bude prezentováno bydlení budoucnosti s funkčními ukázkami fungování obnovitelných zdrojů energie. Projekt s mottem Od minulosti do budoucnosti počítá i s koňskou stezkou, moštárnou, minipivovarem a muzeem zemědělské techniky. Středisko by mělo podle odhadů navštívit 50 tisíc turistů ročně.

Celkem 16,6 milionu korun z rozpočtu Bystřice na rok 2014 „ukousne" první splátka zimního stadionu. Ten bude na základě koncesní smlouvy se soukromým investorem v lokalitě Lužánky vybudován během jara a léta příštího roku. „Příští rok se už bude bruslit, takže začneme i splácet. První splátka bude nejvyšší," upozornil starosta. Brněnská společnost H+H Technika zimní stadion postaví za 56 milionů korun, bude jej po dobu 15 let na vlastní náklady provozovat a město jí sportoviště v průběhu osmi let splatí. V roce 2014 Bystřice investorovi za zimní stadion zaplatí 16,6 milionu korun, ve druhém 8,3 milionu, třetí splátka bude 7,1 milionu korun a čtvrtá až osmá splátka po pěti milionech.

Na šest milionů vyjde rekonstrukce komunikace a úprava Bratrské ulice, kde dojde i k vybudování veřejného osvětlení, na 1,4 milionu korun pak chodník v Luční ulici. „Tam se zrekonstruuje chodník od školy, který povede až za kulturní dům, kde je nutné udělat i nové veřejné osvětlení, protože energetická společnost E.ON ruší sloupy a dává rozvody do země. Chodník po pravé straně ulice Luční bude zrušen a vzniknou tam podélná parkovací stání pro automobily," upřesnil Karel Pačiska. V Luční ulici dojde i na další fázi postupné rekonstrukce kulturního domu. Zatím byla opravena tamní restaurace, v příštím roce dojde na foyer, ve kterém vznikne mobilní obřadní síň, a salonek. V rozpočtu je na stavební práce pamatováno sumou ve výši 3,1 milionu korun, z toho dva miliony pokryjí náklady spojené s rekonstrukcí foyeru a salonku, zbytek je třeba na nákup topidel, přestavbu toalet pro účinkující, nátěr fasády a opravu soklu kulturního domu.

Devět milionů korun je v příštím roce vyčleněno na pokračování oprav fasád a výměnu oken v bytových domech města. V roce 2014 tak dojde řada na bystřické panelové domy čísel popisných 509, 856-857, 854-855, 858-860 a 930-932.