„Jde vlastně jen o dvanáct laviček a šest odpadkových košů. To nemůže kvalitu vody nijak ohrozit,“ tvrdí bystřický starosta Karel Pačiska.

S využitím „pravobřežky“ jsou problémy už léta. Jednou tam lidé směli, potom zase ne, pak byla na pohyb osob vydaná výjimka. „Ale ta už dávno vypršela a cesta, kudy vede i Svratecká vodohospodářská naučná stezka, je turistům přístupná stále. Proto nás nyní trochu překvapilo, že zástupci Povodí Moravy jako jediní z účastníků řízení vyslovili nesouhlas s umístěním laviček a košů,“ řekl Pačiska.

Stanovisko Povodí Moravy? „V současné době nesouhlasíme, protože jde o krok k umožnění masové rekreace, což bez celkového kontextu ochranných pásem může vést ke zhoršení kvality vody. Požadujeme odklad realizace záměrů do doby, než bude provedena revize pásem,“ zdůvodnilo vedení Povodí Moravy svůj postoj.

Bystřický odbor životního prostředí jako místně vodoprávní úřad ale námitce Povodí Moravy nevyhověl a vydal souhlas. Konkrétně k umístění devíti dřevěných laviček, tří laviček spojených se stolky, šesti košů na odpadky, úpravě dvou pramenů vytékajících na cestu, instalaci dvou kladin, přemostění potoka Brodek kládou a doplnění informačního panelu na chatce u Janovického potoka.

Zástupci Povodí Moravy se proti rozhodnutí, které nerespektuje jejich námitku odvolají ke krajskému úřadu.

----------------

Vírská přehrada

Přehrada Vír.

– vodní dílo, které přehradilo řeku Svratku, se začalo stavět v roce 1947, dokončeno bylo o deset let později

– nádrž má 78 metrů vysokou hráz a zabírá 223,5 hektaru

– na dně zůstaly zatopené vesnice Chudobín a Korouhvice

– z důvodu zásobování pitnou vodou je v okolí přehrady vyhlášeno I. pásmo hygienické ochrany

– přehrada je ve správě podniku Povodí Moravy

– na takzvané „pravobřežce“ vedoucí kolem vodního díla se nachází Svratecká vodohospodářská naučná stezka