„Tento týden jsme odeslali nabídku ministerstvu s nákresy prostor Staré radnice," informoval bystřický starosta Karel Pačiska. Pomoc podle jeho slov přislíbila i předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Informační centrum by mělo sloužit ke zvýšení informovanosti lidí o uranové rudě, její těžbě, chemické úpravě, využití i následném ukládání jaderného odpadu včetně dopadu na životní prostředí a dalších s tím spojených témat.

„My bychom ministerstvu pronajali prostory Staré radnice, zřízení a provozování centra by bylo v jeho gesci," upřesnil starosta s tím, že centrum by se mohlo využívat například i pro školní exkurze.

Komise

Vznik Informačního centra jaderné energetiky souvisí s Občanskou bezpečnostní komisí nově monitorující aktivity státního podniku Diamo, respektive jeho odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka. Tedy to, co se kde bude dít a jaký to může mít dopad na tamní lidi. Komisi v dubnu založili zástupci podniku a Mikroregionu Bystřicko.

„Zájem o informovanost projevili také zástupci samospráv z Nedvědicka a přilehlých obcí v Jihomoravském kraji," poznamenal Karel Pačiska. Komise má zhruba kopírovat aktivitu, kterou mají v obcích v blízkosti jaderné elektrárny v Dukovanech.

Na Bystřicku je totiž kromě pětapadesát let trvající těžby uranu a plánované ražby zásobníku zemního plynu zájem i o další díla spojená s jádrem. Aktuálně je to snaha SÚRAO prostřednictvím závodu GEAM Dolní Rožínka získat lokalitu Kraví hora za účelem vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu. Další je trvající zájem společnosti ČEZ o lokalitu Skalka k výstavbě záložního skladu vyhořelého jaderného paliva.

Proti úložišti se ohrazuje zejména občanské sdružení Nechceme úložiště Kraví hora, které iniciovalo řadu besed v dotčených obcích. „Zajímali jsme se, zda budeme k debatám o dalších informačních aktivitách přizváni, ze strany vedení Bystřice nám to bylo přislíbeno, ale nestalo se tak. I o založení bezpečnostní komise jsme se dozvěděli až zprostředkovaně, což nás mrzí," uvedl mluvčí občanského sdružení Martin Schenk.