Jan Pavlásek prý do posledních chvil dýchal pro skauting, dával skautům cenné rady a přispíval na vysněnou novou klubovnu, jejíž slavnostní otevření už bohužel nezpestří svou návštěvou. „Skautskou přezdívku Song získal za doby působení v nejznámějším skautském oddíle, Foglarově Dvojce, coby opatrovník oddílového zpěvníku,“ uvedli bystřičští skauti. Foglar se o Songovi zmiňuje i ve svých knihách.

Ještě než Pavlásek založil v roce 1962 v Bystřici nad Pernštejnem přírodovědecký kroužek, účastnil se v květnu 1945 Pražského povstání a přispěl tak k osvobození Prahy od německých okupantů. Skautský oddíl vedl tajně již v přírodovědeckém kroužku, v roce 1968 se po znovuobnovení skautingu stal vedoucím oddílu bystřické Dvojky a záhy vůdcem střediska. „Práce s dětmi mu byla v roce 1970 zakázána a stejný osud následoval i celé skautské hnutí,“ vzpomněli jeho následovníci.

Bystřické skautské středisko bylo obnoveno po roce 1989 s Song se ihned zapojil, přišel i s názvem střediska KLEN. „Kromě hojně se vyskytujícího stromu v našem městě symbolizuje i Kamarádství-Lásku-Elán-Nezdolnost,“ vysvětlili skauti. V roce 2016 obdržel Jan Pavlásek na krajském kole Závodů vlčat a světlušek jedno z nejvyšších skautských vyznamenání, Bronzovou medaili svatého Jiří a v roce 2019 se stal osobností Bystřicka.

Na poslední skautskou stezku přijdou skauti svého kamaráda, který zemřel 20. února v Praze, vyprovodit prvního března ve čtvrt na dvě do brněnského krematoria. „Všichni, kteří jste ho znali či potkali, mu prosím věnujte tichou vzpomínku. Songu, děkujeme ti za vše,“ uzavřeli skauti.