Z prvních dvou vzniknou příspěvkové organizace, z kulturního domu s největší pravděpodobností organizační složka města. To znamená, že by již Bystřičtí neuzavírali další smlouvu se současným nájemcem, ale zjednodušeně řečeno – postarali by se o kulturu v Bystřici sami.

„Nájemci Miroslavu Špačkovi končí v prosinci smlouva, tak chce logicky vědět, co bude dál, protože uvažuje o penzi. Rada rozhodla, že kulturní dům bude od ledna příštího roku organizační složkou města, ale stáli bychom o to, aby současný nájemce ve své funkci zůstal alespoň ještě rok, ale ne už formou nájemní smlouvy,“ uvedl místostarosta Bystřice Josef Vojta.

„Za ten rok bychom chtěli poznat, co činnost všechno obnáší a pak bychom si řekli, jaká struktura by byla nejlepší – jestli příspěvková organizace města, společnost s ručením omezeným, organizační složka města, nebo zda by nebylo lepší vrátit se k nájemní smlouvě,“ vysvětlil místostarosta Josef Vojta.

Nájemce bystřického kulturního domu se však k možnosti svého setrvání ve vedení „kulturáku“ v jiné formě, zatím blíže vyjadřovat nechce. „Nic konkrétního nevím a vedení města ještě také ne. Předběžný návrh sice padl, ale jestli bych do toho šel, opravdu nevím, protože není zřejmé do čeho. Další krok je na městu,“ sdělil Miroslav Špaček s tím, že předpokládá, že bližší informace z bystřické radnice bude znát do konce května.