S tím vším by se měli v budoucnu setkat návštěvníci Bystřice v zemědělském statku u nádraží a v jeho těsném okolí. A to v rámci projektu nazvaného Centrum zelených vědomostí.

„O opravu školního statku, který je stále ještě v majetku kraje, se město zajímá snad už deset let. Na to, že je to vlastně historický objekt – bývalý zámeček – to tam už vypadá hrozně. Proto jsme se rozhodli, že se s tím už konečně musí něco udělat,“ vyjádřil se bystřický místostarosta Josef Vojta.

Dodal, že zástupci kraje Vysočina souhlasí s bezúplatným převodem objektu městu a smlouva o smlouvě budoucí zajišťuje, že pokud Bystřičtí dotaci na rekonstrukci statku dostanou, bude jejich.

Skanzen i pivovar

Ve zrekonstruované usedlosti, která je nyní využívána studenty zemědělské školy k praxi, by podle projektu mělo fungovat muzeum zemědělské techniky či expozice původních řemesel, avšak i s přítomnými řemeslníky. V areálu má být například také moštárna nebo minipivovar doplněný ochutnávkami vyrobeného piva.

V připravené studii je počítáno i se vznikem nových komunikací, a to jak pro přijíždějící vozidla, tak i pro pěší a pro koně. Motoristům bude před statkem k dispozici celkem pětačtyřicet parkovacích stání pro automobily, jedno pro autobus a rovněž přibude autobusová točna.

Na chodu samotného centra, které má být zajímavé především pro turisty, by se měli v rámci praxe podílet zejména studenti bystřické střední a vyšší zemědělské školy. „Ve škole je i zaměření na turistický ruch a vyšší odborná škola nabízí specifický obor agroturistika,“ připomněl starosta Bystřice Karel Pačiska.

V rámci velkorysé rekonstrukce zemědělského statku a jeho okolí bude jako součást projektu vystavěn i ekologický pavilon. Futuristicky vyhlížející těleso ve tvaru trojbokého jehlanu s podstavou pravoúhlého trojúhelníka se stane funkční ukázkou takzvaného bydlení budoucnosti. Tudíž v něm bude možné v běžném provozu vidět technická zařízení pro využití dešťové vody, fotovoltaiku, solární techniku, úsporné systémy osvětlení a podobně. Jehlan vybavený kolektory bude orientován tak, aby bylo dosaženo co nejvyšších energetických zisků ze slunečního záření.

„Každé ze třech podlaží pavilonu bude zaměřeno na jiné téma – na vodu, energii a vzduch. Expozice budou vybaveny interaktivními prvky, aby si návštěvníci mohli jejich různé funkce sami vyzkoušet,“ přiblížil místostarosta Vojta.

Na jaře se Bystřičtí dozvědí, jestli byli se svojí žádostí o poskytnutí peněz z Evropské unie úspěšní. V nejlepším případě by mohli získat až 92,5 procenta z potřebné částky, což činí přibližně sto padesát milionů korun; na město by pak zbylo asi patnáct. „Kdyby všechno dopadlo podle našich představ, v ideálním případě bychom mohli začít stavět možná už příští podzim. Spíše ale až v roce 2011 na jaře,“ dodal Josef Vojta.