Ten počátkem letošního roku zřizovatelsky přešel z kraje Vysočina na Bystřici, a tudíž se o financování jeho provozu musí město do budoucna postarat samo.

„Nechali jsme si vytáhnout pravidelnou činnost všech zájmových útvarů, kterých je na Domečku celkem čtyřiapadesát a navštěvuje je pět set dětí. K zajištění provozu máme čtyři stálé pedagogické pracovníky, deset externích a dva nepedagogické zaměstnance,“ vysvětlil místostarosta Bystřice Josef Vojta s tím, že je třeba zjistit, jak moc je provoz dětského domu ekonomický, protože příspěvky „do začátku“ z krajské kasy jednou skončí.„Je nesmysl, kdybychom například nechali fungovat kroužek s tím, že jej navštěvuje jeden nebo dva zájemci,“ poznamenal místostarosta.

V letošním roce ještě kraj Vysočina na provozní náklady Domečku přispívá sedmdesáti procenty, příští rok by to mělo být padesát procent. Mzdové náklady z prostředků státního rozpočtu se nemění. Od roku 2013 by pak měli Bystřičtí možnost na provoz subjektu získat krajskou systémovou podporu, která závisí na množství uspořených prostředků z převedených DDM a na počtu žáků základních škol ve městě.

Kromě DDM Bystřice od kraje letos převzala i Základní uměleckou školu. Zástupci města se totiž obávali, že v případě, že by to neudělali, mohl by obě zařízení kraj zrušit. Tím by město sice nepřišlo o budovy, které mu patří, ale zato o jejich veškeré movité vybavení a děti z velké spádové oblasti by musely dojíždět jinam.