„Na základě studie byly vyčísleny odhadované náklady na přestavbu, jednalo by se zhruba o osmnáct milionů korun,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta. Součástí dohotovené studie je i zateplení a výměna oken v budově.

„Do konce dubna bychom měli studii připomínkovat a dá se předpokládat, že do konce srpna bychom mohli mít připravený projekt pro stavební řízení,“ přiblížil místostarosta.

Co se týče následné snahy o získání státní dotace, tolik dopředu Bystřičtí ještě neuvažují. O možnosti případného dotačního titulu se začneme zajímat, až budeme mít hotový projekt,“ uvedl Josef Vojta.

Stacionář, ve kterém by byli během dne umístěni lidé s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením, které mají v péči jejich rodinní příslušníci, by představoval „školku“ pro dospělé.

„Vlastní stacionář bude v přízemí objektu, v prvním patře je plánováno zázemí pro zaměstnance a nahoře ještě zbude místo pro čtyři bezbariérové byty,“ dodal místostarosta. Byty by byly určeny ke stejnému účelu jako bytové jednotky v domě s pečovatelskou službou.

Denní stacionář má sloužit potřebám zhruba dvacítky klientů a již nyní Bystřičtí evidují patnáct závazných přihlášek.