Značnou částku v podobě více než dvaadvaceti milionů korun bystřického rozpočtu „ukousne" dofinancování Centra zelených vědomostí (CZV), které bude zprovozněno 21. března.

Viditelné bude pokračování revitalizace bytových domů v majetku města, tentokrát na sídlišti dva. V rozpočtu proto figuruje i padesátimilionový úvěr, který pomůže k opravám šesti panelových domů. „Jde o tři věžáky nad kotelnou a tři nízké domy ve směru k hotelovce," přiblížil starosta Karel Pačiska.

Opravy bytového fondu obyvatelé domů vítají. „Okna netěsní a také se špatně myjí. Je problém je rozšroubovat, protože mají poškozené závity," řekla Adéla Nováková, jedna z obyvatelek sídliště dva.

Patnáct milionů činí příspěvek města na kanalizaci v Domaníně, jejímž hlavním investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.

Deset milionů je rezervováno na optickou síť města, v první etapě na obou bystřických sídlištích. Pro obyvatele to bude znamenat kvalitnější a rychlejší signál pro televizi, internet a možnost dalších služeb. Radnice plánuje, že náklady na první etapu vybudování optické sítě bude financovat formou předplaceného nájmu za rozvody sítě.

Devět milionů a 680 tisíc bude potřeba na zateplení kulturního domu a částka ve výši 8,3 milionu korun je v příštím roce určena na druhou splátku za zimní stadion, který bude otevřen 20. prosince.

Šest milionů korun půjde na rekonstrukci hřiště u základní školy T. G. Masaryka a půl milionu na první etapu přebudování zastaralé elektroinstalace ve školní budově.

V návrhu rozpočtu jsou zaneseny peníze i na budování cyklostezky podél silnice I/19 z parkoviště nad Domanínským rybníkem. Vyčleněno je na ni 3,3 milionu. Dalších 1,9 milionu korun poslouží k dokončení chodníku od ulice Stříbrná k mostu v Domanínku, milion a půl bude třeba na rekonstrukci komunikace, parkoviště a chodníku v ulici Jívová.

Návrh rozpočtu Bystřice nad Pernštejnem zahrnuje i 1,7 milionu korun na turistickou kartu a nový odbavovací systém v Areálu sportu. Ten bude kompatibilní se systémem v Centru zelených vědomostí. „Karta by mohla sloužit ke vstupu na koupaliště, do sportovní haly, Centra zelených vědomostí, ale třeba i na akce v kulturním domě," poznamenal starosta Karel Pačiska.

Řešit se bude i stará pekárna v Zahradní ulici. „Na demolici je počítáno s půl milionem korun," sdělil Pačiska. Na místě rozpadající se pekárny vzniknou stavební pozemky, anebo třeba park. „Není jisté, zda tam nebude ekologická zátěž, protože v pekárně se kdysi topilo mazutem," vyjádřil se Karel Pačiska.

S půl milionem je v rozpočtu počítáno na záznamové zařízení pro kamerový systém. Ten nyní zahrnuje pouze kamery bez záznamu, u nichž je obraz vyveden na web města. „Čtyři roky jsme neúspěšně žádali o dotaci, nyní záznamové zařízení, které bude vyvedeno ve služebně policie, koupíme sami," řekl starosta.

Více peněz do sportu by přivítal opoziční zastupitel Zdeněk Mašík (SNK ED), šéf bystřického Areálu kultury a sportu. „Proti návrhu rozpočtu nemám výhrady, snad bych jen přivítal více peněz pro sport. Když to srovnám s podporou kultury ve městě, sport by si podle mého názoru zasloužil více," vyjádřil se Mašík.

Celková výše rozpočtovaných příjmů je 252 milionů 759 tisíc korun a rozpočtovaných výdajů 256 milionů 831 tisíc korun. „Nejde však o deficitní rozpočet, protože příjmy včetně financování činí také 256 milionů a 831 tisíc korun. Ty čtyři miliony rozdílu použijeme z úspor v letošním roce, kdy jsme ušetřili na akcích, které byly přesunuty do příštího roku," vysvětlil bystřický starosta Karel Pačiska.

------------------

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2015 budou ve středu 17. prosince schvalovat bystřičtí zastupitelé. Celková výše příjmů je 252 milionů 759 tisíc korun a výdajů 256 milionů 831 tisíc korun (rozpočet není deficitní, příjmy činí rovněž 256 milionů a 831 tisíc korun, chybějící čtyři miliony budou převedeny z letošních úspor).

K nejdůležitějším navrženým akcím příštího roku patří:

- úvěr na obnovu bytových domů (50 mil. Kč)

dofinancování CZV (22, 7 mil. Kč)

- kanalizace Domanín (15 mil. Kč)

- optická síť města (10 mil. Kč)

- zateplení kulturního domu (9,7 mil. Kč)

- splátka zimního stadionu (8,3 mil. Kč)

- rekonstrukce hřiště ZŠ T. G. Masaryka (6 mil. Kč)

- rekonstrukce elektroinstalace ZŠ T. G. Masaryka (500 tisíc Kč)

- cyklostezka podél I/19 (3,3 mil. Kč)

- chodník Stříbrná ulice Domanínek (1,9 mil. Kč)

- turistická karta (1,7 mil. Kč)

- záznamové zařízení na kamerový systém (500 tisíc Kč)