„Přechod z průmyslové zóny byl naplánován už někdy před sedmnácti lety, ale nikdy se nedotáhl do konce. Ale vzhledem k tomu, že tudy chodí stále více lidí, jak se zóna zaplňuje, je třeba to vyřešit dřív, než dojde k nějakému neštěstí," sdělil bystřický starosta Karel Pačiska.

Z chodníku v průmyslové zóně přes koleje na nádraží, odkud jezdí i městská hromadná doprava a lidé tudy pěšky míří přes Nový Dvůr a Lužánky na sídliště 2 nebo do centra, to je sotva padesát metrů. Bezpečně po silnici by si ale zašli několik stovek metrů. „Nedivím se jim, také bych nešel pěšky k Rodkovu, abych se pak vracel zpátky do Bystřice. Je to už konečně potřeba dořešit a přechod nějak zlegalizovat," poznamenal starosta Pačiska s tím, že město již absolvovalo první schůzku se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Technické normy

Zřízení legálního přechodu přes koleje může být podle SŽDC spojeno s řadou komplikací. „Z naší strany je maximální snaha vyjít Bystřici vstříc, ale je tam tisíc a jedna technických záludností, které se budou muset postupně vyřešit, bude k tomu třeba řada vyjádření, takže bych to spíš viděl jako běh na dlouhou trať. Cílem je ale eliminovat nebezpečí chodců, tedy zřídit oficiální přechod, protože lidé samozřejmě budou stále chodit kratší cestou," konstatoval Jakub Ptačinský z odboru komunikace Správy železniční dopravní cesty.

Naproti drážní budově, kde chodci nyní nejčastěji přecházejí, však oficiální přechod z technických důvodů vzniknout nemůže. O kousek dál už by to ale možná šlo. Za předpokladu splnění veškerých zákonných norem. Třeba i zajištění místa tak, aby na něj mohli jenom chodci, případně cyklisté, nikoliv osobní automobily.

„Jako relativně schůdná možnost se jeví zlegalizování místa k přecházení přes koleje o pár desítek metrů dál. Tam je ale nejdříve nutné vyřešit problém nedostatečného rozhledu, protože vlak nedaleko odtud vyjíždí ze zatáčky. Bylo by třeba o kousek snížit vedlejší pozemek, který je v soukromém vlastnictví," nastínil možné řešení bystřický starosta Karel Pačiska.

Už nyní vede ze silnice odbočující k nádraží a dál přes koleje až do průmyslové zóny vyšlapaná cestička. I tuto „černou" cestu už chodci využívají, takže by ji stačilo jenom upravit do bezpečnější podoby a v souladu s platnými normami zlegalizovat.

„Nejdříve se bude muset projednat s Drážním úřadem, jestli je právě toto námi navrhované řešení skutečně akceptovatelné, s tím nám slíbila pomoci Správa železniční drážní cesty. Pokud to půjde, začneme na tom pracovat, protože zadání projektu na zřízení přechodu by bylo v režii města," dodal starosta.