Do objektu, jehož provoz a opravy nebyli bystřičtí sokoli schopni zaplatit, hodlá bystřická radnice po bezúplatném převodu a následné rekonstrukci sestěhovat především dětské a mládežnické zájmové organizace.

„Zatím máme jenom orientační nákres, jak by to uvnitř mohlo vypadat. Než začneme projektovat, chceme sezvat zástupce vedení organizací, které by tam sídlily, aby vyslovili svoje návrhy a připomínky," sdělil starosta Pačiska.

Exteriér sokolovny z roku 1934 by měl zůstat podobný, jako je dnes. „Je to funkcionalistická stavba a už zazněly i připomínky k tomu, že by bylo škoda ji nezachovat. Takže je spíše předpoklad venkovní vzhled zachovat a přestavět interiéry. Není také vyloučeno, že studii sokolovny zadáme jako ročníkovou práci studentům brněnské fakulty architektury, která o to má zájem," doplnil Pačiska.

Na rekonstrukci objektu na centrum volného času, kam by byl přestěhován dům dětí, skautská klubovna, nízkoprahové centrum či mateřské centrum, bude Bystřice potřebovat odhadem dvacet milionů korun.

Peníze na opravu

„Prodáváme dům, kde dříve sídlil úřad práce. Další z možností by byl i prodej domu dětí na náměstí, který už nevyhovuje svému účelu, a po přestěhování organizace by zůstal nevyužitý," nastínil místostarosta Bystřice Josef Vojta možnost financování přestavby sokolovny s tím, že v případě možnosti se město zaměří i na získání dotace.

Sokolům zůstane ve zrekonstruované sokolovně zachována jejich kancelář, budou moci využívat dvacet hodin týdně sokolský sál a neomezeně posilovnu a kurty u sokolovny. Kromě toho se město zavázalo dvacet let bystřické sokolské jednotě přispívat dvaceti tisíci korunami ročně na sportovní činnost.

Cesta ke změně majitele chátrající nemovitosti nebyla jednoduchá. Havlíčkova župa sokolská, pod níž bystřičtí sokoli administrativně spadají, s bezúplatným převodem svého objektu na město nesouhlasila.

Župa původně požadovala za pozemek tři miliony korun a zajištění cvičení sokolů v opravené sokolovně. Finanční náhradu ale Bystřičtí dát odmítli, takže Havlíčkova župa sokolská chtěla alespoň peníze, jež do objektu za léta vložila, což byl asi milion.

I to bystřická radnice odmítla a následně se obrátila přímo na Českou obci sokolskou, což je nadřízený orgán Havlíčkovy župy sokolské. Ta s darováním majetku ve vlastnictví TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem souhlasila.

„Česká obec sokolská s darováním majetku souhlasila, a tím se řídíme," informoval Karel Pačiska.

Fakt, že byli při rozhodování obejiti, a ani verdikt, se však zástupcům Havlíčkovy župy sokolské nelíbily. „Podali jsme žádost o revokaci usnesení, protože jde o jasné porušení stanov nejde přece jen tak rozdávat majetek jednoty. Ale neuspěli jsme. Mám z toho, a nejenom já, velmi rozporuplné pocity," vyjádřila se už dříve starostka Havlíčkovy župy sokolské Alena Smejkalová.