„Statik konstatoval, že objekt je nepouživatelný z hlediska statické únosnosti. Největší problémy by mohly nastat v nadcházející zimě,“ potvrdil starosta Bystřice Karel Pačiska. „S rodiči dětí se sejdeme v neděli ve dvě hodiny odpoledne v zasedací místnosti městského úřadu, abychom s nimi probrali variantu náhradního umístění dětí,“ připomněl místostarosta Josef Vojta.

Po prázdninách se tak ti nejmenší do školky, která měla být opravena, už nevrátí. Bystřičtí se snažili co nejrychleji zajistit rezervní řešení, ze kterého jako dočasné prostory pro školku vítězně vyšel přístavek základní školy v Nádražní ulici. „Kapacita školy je 800 dětí, letos je přihlášených 340, takže místo pro tři třídy malých dětí tam je. Je to asi sto metrů od školky Pohádka a problémem nebude ani stravování, protože školní vývařovna je hned vedle,“ vyjádřil se Vojta.

Dvě mateřské školky vedle sebe však Bystřičtí nevidí jako ideální stav. „Přemístění dětí do školy je jenom dočasné, budeme hledat, jak to vyřešit jinak. Školka Korálky stojí poblíž autobusového nádraží, což bylo výhodné zejména pro rodiče dětí, kteří do města dojíždějí za prací, nebo tam přestupují. Budeme se proto snažit upravit pro potřeby školky nějaký objekt v té lokalitě,“ vysvětlil místostarosta. Ve školce Korálky, která byla v Bystřici postavena koncem 70. let, fungovala také jedna třída základní umělecké školy. Ta po prázdninách najde náhradní prostory v kulturním domě.

Na plánovaném zateplení školky včetně výměny oken za celkem pět milionů korun, po jejichž započetí se na narušenou statiku přišlo, získali Bystřičtí příslib státní dotace ve výši tři miliony a dvě stě tisíc korun. „Komunikujeme nyní se Státním fondem životního prostředí, jak máme v této situaci postupovat dál. Jednáme i s dodavatelem, zda bude možné nová okna, která už máme, vrátit, anebo je případně použít jinde,“ doplnil Josef Vojta.