„Jsme moc rádi, že jsme byli úspěšní, a to zejména v tak silné konkurenci. Zúročila se tím naše několikaletá práce, kdy se snažíme udržet přírodu v okolí v co nejlepším stavu v rámci rozvoje turistického ruchu,“ uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem dvanáct lokalit z republiky. „Ve finále jich zůstalo pět. Cílem klání, které se každoročně koná i v řadě dalších evropských zemí, je zviditelnění méně známých turistických destinací. Tématem letošního ročníku se stala Voda – turistický cíl,“ přiblížil vedoucí bystřického odboru životního prostředí František Klimeš .

O titul European Destination of Excellence (Evropská destinace nejvyšší kvality) kromě Bystřicka ve finále bojovaly ještě Baťův kanál, Křivoklátsko a Rakovnicko, Posázaví a také střední Čechy – Polabí.

Prestižní cena

„Bystřicko může nabídnout turistiku spojenou s přirozenými vodami, například vodohospodářskou naučnou stezku, Bystřická zastavení a řadu dalších,“ připomněl starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Porotci se po osobní prohlídce vyjádřili kladně. „Destinace respektuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Představitelé Bystřicka se snaží zachovat současnou podobu přírody v co nejlepším stavu, zajímají se o ekologii, zapojují místní obyvatele do rozvoje oblasti. Navíc dobře funguje partnerství mezi zástupci města, podnikateli i vodohospodáři a ochránci přírody,“ uvedla hlavní manažerka projektu EDEN Hana Fojtáchová z agentury CzechTourism, který je odborným garantem soutěže pro Česko.

„Členové poroty se soustředili hlavně na to, jak v které oblasti respektují trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Nešlo jen o samotnou ochranu životního prostředí, ale i o další aspekty, například zda tam mají naučné stezky, vzdělávací centra nebo programy pro školy,“ dodala Hana Fojtáchová.

A co bude odměnou pro vítěze prestižní soutěže? Začlenění do evropské sítě EDEN, prezentace v médiích a na domácích i zahraničních akcích včetně vzniku propagačních materiálů a televizního spotu.