Pět finalistů, které zvolila odborná porota a mezi které kromě lokality Bystřicka patří ještě Baťův kanál, Křivoklátsko a Rakovnicko, Posázaví a také střední Čechy - Polabí, bude nyní bojovat o vítězství. S tím je spjato prestižní ocenění a následná intenzivní propagace regionu.

Dvanáct lokalit z celé republiky

„Do soutěže bylo přihlášeno celkem dvanáct lokalit z celé republiky a jejím cílem je zviditelnění méně známých turistických destinací. Téma letošního ročníku je Voda – turistický cíl,“ informoval šéf bystřického odboru životního prostředí František Klimeš.

A právě v této oblasti si Bystřičtí myslí, že mají co poskytnout a čím se pochlubit. „Bystřicko může nabídnout turistiku spojenou s přirozenými vodami, například vodohospodářskou naučnou stezku nebo Bystřická zastavení,“ připomněl starosta Karel Pačiska.

„V regionu je čtyřicet hektarů vodních ploch, které prošly, procházejí či v nejbližší době projdou revitalizací – především rybníky Argentina, Domanínský a Skalský. Do daného tématu zapadá i slalomová dráha na divoké vodě ve Víru, tamní ledová stěna a další aktivity,“ dodal František Klimeš.

„Členové poroty se soustředili hlavně na to, jak v které destinaci respektují trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Nešlo jenom o samotnou ochranu životního prostředí, ale i o další aspekty, například zda tam mají naučné stezky, vzdělávací centra nebo speciální programy pro školy,“ uvedla hlavní manažerka projektu EDEN v České republice Hana Fojtáchová.

Pět finálních lokalit vzešlo z posouzení rozsáhlých materiálů, které přihlášení do soutěže odevzdali. „Nyní čekáme návštěvu porotců, kteří se osobně a velmi podrobně hodlají seznámit s každou z oněch pěti destinací. K nám zavítají 8. dubna,“ doplnil Karel Pačiska.

Vyhlášení vítěze 5. května

Vítěz letošního ročníku prestižního klání turistických zajímavých, avšak méně známých lokalit bude vyhlášen 5. května. Odměnou mu bude začlenění do evropské sítě EDEN, prezentace v médiích a na domácích i zahraničních akcích včetně vzniku propagačních materiálů a spotu. Projekt European Destination of Excellence (Evropská destinace nejvyšší kvality) vypisuje Evropská komise a je do něj zapojena více než dvacítka evropských zemí. Odborným garantem pro Českou republiku je agentura CzechTourism.