„Rozdali jsme pracovní listy a dokud to šlo, pořádali jsme pro děti krátké besedy o vodě, jejím významu a o tom, jak se v přírodě máme k vodě chovat,“ řekla Jitka Zelená, manažerka místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Novoměstská nemocnice v hospitalizačním režimu poskytuje pouze akutní péči.
Peklo novoměstských zdravotníků: léčí, očkují a sami jsou na pokraji sil

„Situace nám ale neumožňuje v projektu osobně pokračovat, takže jsme učitelům předali instrukce i pracovní listy. A oni to s dětmi probírají,“ dodala.