V každém roce představil projekt zajímavou osobu, kolektiv a tradici. Vybrat nejzajímavější je ale téměř nemožné. „Prvním nositelem titulu byli hasiči z Vítochova a jejich tradice Vítochovské pouti. Byl to nádherný zážitek. Každý doposud oceněný kolektiv nebo jednotlivec byl velice osobitý. Na všechny mám úžasné vzpomínky. Já osobně ale nemám jednoho, o kom bych řekla, že je můj nejmilejší. Stále se třeba těším, že se objeví nějaká stará paní, která udržuje tradici paličkování. Máme velký zásobník tradic,“ uvedla Eva Zamazalová z Mikroregionu Bystřicko.

Každý ročník naplňuje cíle dané projektu do vínku při vyhlášení prvního. „Upozornit na činnost lidí, posílit vztah k regionu. Výzva je i vzorem pro ostatní, aby se chopili obnovení některé polozapomenuté místní tradice nebo pokračovali v činnostech, které mohou být mnohdy náročné. Byla bych ráda, kdyby tato akce pokračovala dál. U tradic cítím hluboký význam pro kraj, který své nositele oceňuje a hodnotí,“ zdůraznila Zamazalová.

Prvním novoměstským miminkem je Viktorka.
Prvním novoměstským miminkem je Viktorka. Na svět přišli i Francesco nebo Kayla

Přihlášené soubory či osoby musí mít trvalé bydliště nebo alespoň provozovnu na území Bystřicka, to je základní podmínka při podávání návrhů. „Písemné návrhy lze zaslat či předat do konce února 2022 do kanceláře Mikroregionu Bystřicka. Vyhodnocená osoba či skupina získá titul, který je trvalý,“ upřesnila pravidla další z organizátorek Jitka Dočkalová.

Podpora tradic začala na Bystřicku v roce 2012. Po prvním Nositeli tradic, hasičích z Vítochova s tradicí Cyrilo-Metodějské vítochovské pouti přibyly národopisné soubory Rožínka a Groš. Mezi oceněnými se během let objevili dobrovolní hasiči z Blažkova s jejich závody přes rybník, ochotníci ze Sulkovce nebo řezbář Jaroslav Jan Mareček z Velkých Janovic. V loňském roce získal titul Smyčcový orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem.