Římskokatolická farnost nové zvony pořídila jako náhradu za ty rekvírované až po osmdesáti letech. Prvním impulsem pro výměnu bylo vysmeknutí jednoho ze zvonů ze závěsu před deseti lety. „Stalo se tak zřejmě nedostatečnou údržbou. Problém byl i v tom, že jej tehdy umístili do závěsu, který se pro tento zvon nehodil. Vlivem užívání bylo zjištěno, že je silně opotřeben a bylo nutné jej nechat upravit, aby ještě mohl dál sloužit,“ sdělil člen farní rady Václav Mičín.

Farnost intenzivně komunikovala se zvonařem Michalem Votrubou. „Zvonař již tehdy navrhoval, abychom pomýšleli o náhradě za rekvírované zvony,“ prozradil Mičín.

Definitivně se však farnost rozhodla až v roce 2019, kdy bylo nutné nechat odborně opravit další zvon Petr Pavel z roku 1841. „To už jsme se zvonařem domlouvali, že zvony zhotovíme. Navrhl základní tóny a hmotnosti budoucích zvonů. V lednu minulého roku jsme už měli v ruce první návrhy výzdoby,“ řekl Mičín.

Na zvonech pracoval Michal Votruba celý tento rok. „Zvláštní to pro nás bylo tím, že jsme nikdy nedělali tři zvony naráz do jednoho kostela,“ uvedl zvonař.

Půltunový zvon Barbora je laděný v tónu a1, zvon Václav váží přes 320 kilogramů, je laděný v tónu c2 a nejmenší ze sestavy, zvon Cyril a Metoděj o váze přes 230 kilogramů, je laděný v tónu d2. Na tento zvon přispělo také město Bystřice nad Pernštejnem.

Zvony vyjdou na jeden milion 330 tisíc korun, elektrické zvonění na 170 tisíc korun. Město přispělo částkou 260 tisíc korun. „Ostatní finanční prostředky se zajišťují formou darů a sbírek v kostele,“ dodal Mičín. (ras)