Zvýšení poplatku podle bystřického starosty Karla Pačisky souvisí se zvyšováním ceny za ukládání komunálního odpadu, ale vytříděné komodity se nedaří dále prodávat a odpadu přibývá. „Dříve od nás firmy tyto vytříděné komodity kupovaly, dnes jim za odběr musíme platit. Třídí se všechno možné, přidávají se další odpadová hnízda a provozuje se sběrný dvůr. V tomto ohledu nabízí město svým občanům plný servis,“ poznamenal starosta s tím, že stát sice vyžaduje recyklaci, ale současně není připraven systém kompetentně podpořit.

„Výhledově se připravuje zákaz skládkování, přičemž vše dále neupotřebitelné by mělo procházet moderními spalovnami. Ty však nejsou a investice do těchto technologií jsou dlouhodobé a obrovské. Ceny na námi používaných skládkách rostou i nyní, což má pochopitelně nepříznivý vliv do ceny likvidace odpadů,“ sdělil starosta.

Na odpadové hospodářství bude Bystřice ze svého rozpočtu doplácet i po zvýšení místního poplatku. „Když lidé na poplatku zaplatili šest set korun, jednou tolik doplácelo město. Nyní to zřejmě bude podobné,“ doplnil Karel Pačiska.