„Žádali jsme o 18 milionů a 340 tisíc korun, získali jsme 12,8 milionu korun, což je asi 70 procent," upřesnil bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že připravují výběrové řízení na zhotovitele stavby. Objekt nevyužívaného internátu na Bystřici bezplatně převedl ze svého majetku Kraj Vysočina s tím, že v něm vznikne sociální zařízení.

Aktualizace žádostí

Ačkoliv stacionář ještě nestojí, zájemci o umístění svých blízkých se hlásili již loni.

„Evidovali jsme dvacet žádostí, tedy více, než je kapacita zařízení, které je pro šestnáct klientů," uvedla vedoucí bystřického odboru sociálních věcí a zdravotnictví Drahomíra Lukšová. „To se ale ještě do uvedení stacionáře do provozu může změnit, někdo už zájem mít nebude, jiní zájemci se naopak objeví. Příští rok seznam žadatelů o umístění ve stacionáři aktualizujeme, ale osobně si nemyslím, že by jeho kapacita nebyla naplněna," dodala Lukšová.

Stacionář, ve kterém by byli během dne umístěni lidé s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením, které jinak mají v péči jejich rodinní příslušníci, by podle bystřického starosty představoval „školku" pro dospělé. „Ráno je tam jejich blízcí dopraví a odpoledne si je zase vyzvednou. Budou tak například mít možnost si v klidu vyřídit svoje záležitosti, třeba jednání na úřadech, návštěvu lékaře a další záležitosti. Soustavná péče o postiženého je velice náročná, a to i z psychicky, takže určitě přivítají možnost si na chvíli odpočinout," řekl starosta.

Klienti stacionáře zase budou mít možnost kontaktu s jinými osobami, který jim v domácím prostředí nezřídka chybí, získají přátele a mohou se zapojit do společných aktivit, což obohatí jejich život.

Prostory pro handicapované budou podle záměru umístěny v přízemí objektu, v prvním patře je plánováno zázemí pro zaměstnance a nahoře čtyři bezbariérové byty. Ty budou určeny ke stejnému účelu jako bytové jednotky v domě s pečovatelskou službou, na jejich stavbu se dotace nevztahuje, jejich vybudování uhradí město. „Předpokládáme, že v souvislosti s provozem stacionáře vznikne také osm pracovních míst," dodal Karel Pačiska.

Nejen vedení města, ale i řada dalších lidí se domnívá, že denní stacionář bude přínosem. „Podobné zařízení tady není, nejblíže je v Novém Městě. A hodně postižených stojí o kontakt i s jinými lidmi, než je jejich rodina. Je to pro ně zážitek a dělá jim to radost," myslí si Věra Zachová z Bystřice nad Pernštejnem.