Městské zdravotnické zařízení se však potýká podle slov ředitele Michala Huberta Zrůsta i s dalšími nedostatky. Ty chce řešit v nadcházejících letech. „Například příští rok by měl být ve znamení investic, které povedou k šetření energií zateplení polikliniky, nová okna v krčku a rekonstrukce topného systému s termoregulačními ventily. Stávající stav je neúnosný," řekl Zrůst.

Ke konci května byla zahájena rekonstrukce bufetu v poliklinice. Jde vše dle harmonogramu?

Rekonstrukce probíhá, myslím, velmi dobře. I když na čtvrtek 8. srpna byl stanoven termín předání stavby, nicméně jsme ji, stavební dozor a já, nepřevzali. Bez toho aniž by byla hotová střecha, to nebylo možné.

Termín otevření bufetu?

Kolaudace je naplánována na 22. srpna a oficiální otevření, už s podnájemcem bufetu, je v pondělí 2. září. Dne 30. srpna bude bufet slavnostně otevřen za účasti zástupců města, protože jde o velkou stavbu za zhruba 3,5 miliony korun bez DPH, což si větší otevření zaslouží. Takovýto bufet tu nebyl a pacienti na to lačně čekají.

Jak zázemí bufetu bude konkrétně vypadat?

Vstupní dveře budou dvoje, nejen z venku, ale i z krčku, jenž propojuje budovy polikliniky. Tento vstup je opatřen madlem, aby si jej mohli sami otevřít tělesně postižení. Počítáme až se 44 místy k sezení, dále se dvěma stolky hned u vchodu pro vozíčkáře a maminky s kočárky. Dále je tam instalována například naddimenzovaná digestoř, která odsaje pachy z jídel, jež se tam budou připravovat. Nesmím opomenout ani jedenáctimetrovou stěnu, která poslouží k pořádání pravidelných výstav. Začínáme vernisáží velkoplošných fotografií Josefa Tomka. Oficiální otevření bufetu tak bude zároveň vernisáží zmiňovaných snímků. Na zeď se vejde asi osm až devět děl, které budeme každé čtyři měsíce obměňovat. Takže budeme dbát jak na chuťové buňky návštěvníků, tak si budou moci prohlédnout krásné věci.

Výběrové řízení na podnájemce bufetu má svého vítěze?

Ano, vyhrála ho firma Losenka, která již v poliklinice působí. Smlouva s ní byla uzavřena na dobu určitou pěti let s tím, že ve smlouvě je například zahrnut zákaz prodeje alkoholu včetně piva a tabákových výrobků. Na pultu bufetu by se měla objevit také jídla, která mohou bez starosti konzumovat lidé s bezlepkovou dietou. Plánujeme salátový bar a samozřejmě studenou a teplou kuchyni. Lidé si budou moci vybrat až ze šesti druhů teplých jídel.

Do bufetu se budou chodit stravovat i nájemci a zaměstnanci polikliniky, stávající výdejna ve čtvrtém patře bude přesunuta právě to těchto nových prostor.

Ano, zadní část bufetu bude skutečně v době od 11 do 13 hodin rezervována pro zaměstnance a nájemce. Ale vzhledem k tomu, že míst k sezení bude dostatek, v tomto čase se tam bez problémů naobědvají či posvačí rovněž pacienti a návštěvníci polikliniky. Bufet bude fungovat od pondělí do pátku, řekněme do 18 hodin, tak jak je v provozu poliklinika.

Ve čtvrtém patře ale momentálně výdejna jídel pro zaměstnance a nájemce funguje, že?

Označil bych to za pozitivní domino. Tím, že se výdejna přesune do bufetu, začneme nahoře s přestavbou. Vznikne tam zázemí pro Family Point dnes pod názvem Srdíčko v přízemí polikliniky -, už teď je projekt na stavebním řízení. Budou se tam scházet lidé ze sociální oblasti, matky s dětmi, možná i senioři. Ke své činnosti získají větší a zároveň i hezčí a modernější prostředí.

Kdy do Family Pointu zavítají první zájemci?

Vzhledem k tomu, že veškeré práce se budou dělat pouze uvnitř, můžeme si dovolit celou záležitost protáhnout. V průběhu září vyvěsíme záměr, oslovíme dodavatele a následně vysoutěžíme zakázku. Do konce tohoto roku by mělo být hotovo s provozem od začátku příštího roku.

Rada města v lednu společně s projektem Family Pointu schválila i projekt rekonstrukce dvou nákladních výtahů.

Ano, ústí až do 4. patra, kam ale nyní nejsme schopni dostat ani imobilního pacienta, ani maminku s kočárkem. Po úpravě to již možné bude. Teď jsme dokreslili návrhy výtahů a začneme se soutěží na dodavatele stavby. V každém patře, kromě druhého, které slouží pouze pro účely laboratoře, bude vybudováno nové nástupní místo. Navíc k těmto výtahům se lidé dostanou i z podesty mezi novým bufetem a poliklinikou, takže Family Point bude moci fungovat i o víkendech, nezávisle na provozu polikliniky.

Pacienti se aktuálně ke svému lékaři dostanou nikoliv hlavním vchodem, ale dveřmi ze strany polikliniky přes LSPP pohotovost. Co se dělá tam?

Hlavní věc, proč jsme se pustili do této rekonstrukce, byla vstupní podesta. Ta je pevně zakotvená do polikliniky a jejím prostřednictvím, chybí hydroizolace, do budovy zatéká. Spodní prostory, kde máme dílny a sedí tam i náš IT technik, jsou podmáčené a zničené. Takže se to celé obrousilo až na beton, aby došlo ke kompletnímu vyschnutí. I v těch teplých dnech z toho 14 dní vytékala voda. Dělníci při práci používají speciální průmyslovou chemii na bázi pryskyřice, činnost je to velice složitá, ale věřím, že vše bude uděláno kvalitně a v dalších deseti až dvaceti letech se k tomu nebudeme muset vracet.

Vím, že v poliklinice chystáte další úpravy. Už jste o nich mluvil s vedením města, které je zřizovatelem zařízení?

Zrovna 7. srpna jsem o nich hovořil se starostkou Dagmar Zvěřinovou, která se o dění v městském zdravotnickém zařízení velmi zajímá. A nejenom o těch naplánovaných, ale i schválených. Když to shrnu: letos opravujeme hlavní podesty, děláme nový bufet, Family Point a výtahy. Celková částka byla devět milionů korun bez DPH. Příští rok by měl být, pokud budou schváleny, ve znamení investic, které povedou k šetření energií zateplení, nová okna v krčku a rekonstrukce topného systému s termoregulačními ventily. Stávající stav je neúnosný. Poliklinika byla otevřena v roce 1986 a nesplňuje tedy všechny energetické parametry. Má hotovou střechu, okna, ale chybí zateplení. Protopíme obrovskou částku, kolem milionu korun. Topení není možné nastavit, celý topný systém nemá ventily. Když se na polikliniku podíváte v zimě, lékaři mají otevřená okna, protože je jim v ordinaci teplo. Naopak v létě chybí poliklinice klimatizace. V ambulancích jsme naměřili i při větrání přes třicet jedna stupňů Celsia. Není to dobré ani pro lékaře, a samozřejmě ani pro pacienty. Celková investice se nyní propočítává.

Polikliniku chcete zateplit, dostane novou fasádu. Jaké barvy?

Bude sjednocená s fasádou nového bufetu. Mám rád barvy, které souzní se zdravotnictvím. Půjde o kombinaci několika odstíůu modré.

Máte nějaké další návrhy, jak vylepšit vzhled a fungování polikliniky?

Samozřejmě, ještě letos chceme za peníze polikliniky, nikoliv z investic města, vybudovat u hlavního vstupu novou tepelnou clonu. Je to další šetření nákladů za topení, protože dveře se tam za den tisíckrát otevřou a teplo nám uniká ven. Tento projekt je už naplánován a vysoutěžen. Tím, že se Srdíčko přestěhuje do čtvrtého patra, se uvolní prostory v suterénu a tím vznikne i možnost rozšíření služeb rehabilitace. Mohli bychom konkrétně rozšířit vodoléčbu. V průběhu roku 2015 či 2016 pak chceme, jak jsem popsal, řešit celkovou klimatizaci polikliniky.

Co dalšího řešíte?

Třeba problematiku odborných ambulancí. Angiologie, která je v provozu od listopadu 2012, si již získala skvělou pověst. Od mého nástupu také řeším situaci ohledně dětského psychiatra, jenž tady sice byl, ale zcela nekompetentními personálními zásahy předchozího vedení jsme o tuto odbornost přišli. Na trhu práce v ČR tato odbornost chybí, nebo lépe řečeno, je velmi unikátní. Stále ale věřím, že alespoň na malý úvazek do polikliniky lékaře získáme.