Staveniště již převzala dodavatelská firma, a to ve středu 9. května. Následujícími kroky bude oplocení prostor, zbudování dvou lávek pro pěší a výstavba spádišťové šachty na straně směrem k okružní křižovatce.

Stávající most přes Balinku čeká demolice, té ale nyní brání inženýrské sítě, jež přemostěním vedou. Poté, co je nechá město přeložit, bude stavba odstraněna. Nový most má pak být vybudován do poloviny letošního listopadu.