„Zastupitelstvo schválilo prodej, takže už nám zbývá jen podepsat smlouvu," potvrdil starosta Nového Města Michal Šmarda. „Prodejní cena je 2 miliony 975 tisíc korun," dodal místostarosta Stanislav Marek.

Zastupitelé, jejichž souhlas byl podmínkou prodeje, se nejprve seznámili se záměrem kupce, kterým je Jan Hendrych z Veselíčka. „Jeho projekt budí důvěru, líbí se nám, že nový majitel chce zachovat Sadílkovu vilu pro účely bydlení," podotkl Michal Šmarda.

S tím souhlasili i jednotliví zastupitelé. „S ohledem na to, že jsem už dříve projevil obavy o budoucnost kina, a zejména Sadílkovy vily, jsem si nejprve zjistil reference o panu Hendrychovi. Projekt jsem prostudoval a chtěl bych mu poděkovat, že se do něj chce pustit. Přál bych si, aby během tří let historická budova opět získala svou ztracenou krásu a lidé v ní mohli dál bydlet," sdělil svůj názor Dan Sokolíček.

Nový majitel hodlá rozložit rekonstrukci objektů, které jsou ve velmi zchátralém stavu, do dvou etap. „Nejprve se chce zaměřit na obnovu Sadílkovy vily, plánuje v ní zřídit bytové jednotky. Jak naloží s budovou kina, o tom ještě úplně jasnou představu nemá, předběžně uvažuje o pronájmu pro komerční účely," vysvětlil Stanislav Marek.

Kdy budou oba objekty zrekonstruovány, je věcí nového majitele. „Ve smlouvě si nemůžeme podmínit nějaký časový harmonogram. Určitě se ale bude snažit, aby byla návratnost jeho investice co nejčasnější," vyjádřil se novoměstský místostarosta.

Prodej novoměstského kina a vily, kterou si pro své potřeby nechal vybudovat někdejší novoměstský starosta a stavitel Josef Sadílek, měl své příznivce i odpůrce. Podle vyjádření představitelů města to ale nakonec bylo nejlepší řešení.

„Rekonstrukce těchto objektů by pro město znamenala velkou finanční zátěž. A to zejména dnes, kdy chceme zrealizovat projekt základní umělecké školy, sportovní haly a komunitního domu pro seniory. Oprava Sadílkovy vily a kina by si vyžádala investici, kterou si město nyní nemůže dovolit," řekl Šmarda.