Památku lze najít na východním okraji města v ulici Karlov. „Stojí na čtvercové kamenné desce s vyrytým letopočtem 1705 a iniciálami L. R. W. Na vrchu je zaoblená kaplice se zaklenutými nikami a barevnými obrázky svatého Vavřince na severní straně a svatých Cyrila a Metoděje na jižní straně,“ popsala vzhled památky Ilona Ampapová mluvčí Národního památkového ústavu v Telči.

Svatovavřinecká boží muka ve Velkém Meziříčí jsou podle ředitele ústavu Pavla Macků důležitý orientační bod a příklad drobné sakrální architektury s výraznou estetickou hodnotou. „Objekt představuje hodnotnou ukázku kamenosochařské práce,“ zdůraznil.

Jak upřesnila Ilona Ampapová, Boží muka jsou drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či křižovatkách a označují zajímavá místa (místa dalekého rozhledu, přírodní zajímavosti, významné bitvy nebo neštěstí), hranice pozemků nebo správních území obcí. „V Kraji Vysočina nalezneme asi 300 božích muk, která tvoří důležitou součást památkového fondu,“ dodala Ampapová.

Kromě téměř 3000 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem 3).