Původní majitele drobných sakrálních staveb v katastrálním území okresního města a jeho místních částech hledala radnice v uplynulých měsících. Po zákonné půlroční lhůtě se nyní stala jejich vlastníkem.

„O památky se buď nikdo nepřihlásil, nebo nebylo možné prokázat vlastnická práva dané osoby. Farnosti projevily zájem o sedmadvacet z nich a jsou ochotny se o ně starat," sdělil druhý místostarosta Ladislav Bárta.

„Nikdo z radních neměl problém s tím, že by muka převzaly do správy právě farnosti," potvrdila také starostka Dagmar Zvěřinová.

Ve Žďáře a jeho místních částech je evidováno celkem šestatřicet drobných sakrálních staveb, přičemž jen dvě jsou města. O další jednatřicet křížů, dvoje boží muka a jeden hraniční kámen ve směru na Stržanov, se nikdo léta nehlásil. Za posledních zhruba patnáct let do jejich renovace investovala radnice cirka 200 tisíc korun. I díky dotacím.

„Po převzetí budou muset ještě farnosti, které se do budoucna stanou garantem stavu jednotlivých objektů, dořešit majetkové záležitosti ve vztahu k pozemkům," dodal místostarosta Bárta.

Jak poznamenal farář Vladimír Vojtěch Záleský z Římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře, s obcemi, jež patří do jeho farnosti, má v kontextu s opravami a záchranou křížů a božích muk dobré zkušenosti. „Například Křižánky nechaly opravit v loňském roce veškeré kříže ve svém okolí, podobně Cikháj nechala zrestaurovat kamennou boží muku a ve Světnově se opravovala obecní kaplička svatého Václava. Tak bych mohl pokračovat ve výčtu dobrého díla, které se již podařilo," vyjádřil se pro Žďárský deník Vladimír Vojtěch Záleský.

Na území farnosti Žďár nad Sázavou II Klášter by Záleský viděl jako vhodné řešení ochrany a údržby o převzatá boží muka a kříže například formu jisté patronace obyvatel, kteří bydlí poblíž nebo na jejichž pozemku muka stojí.