„Stav borovic byl označen odborníky za havarijní,“ řekla starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková a dodává.

„Borovice navíc dnes žijí v takovém ekosystému, který by jim při postupném kácení nedovolil přežít,“ dodala starostka.

S vykácení borovic dojde i k dalším změnám při úpravě náměstí?

Ne. Jde to skutečně pouze výměnu starých a už nezdravých borovic za nové. Ty budou vzrostlé, nejde o žádné nízké keře. Jejich výška by měla dosahovat až tří metrů. Je to trochu problém, protože vzrostlá třímetrová borovice není pro lesní školky standardní záležitost.

Jakým způsobem budete nové stromy vybírat?

Chystáme se k návštěvě školek, ve kterých je možné borovice získat. Chtěla bych být osobně přítomna výběru nových stromů, abych měla jistotu, že budou vybrány vzrostlé a pěkné stromy. Nechci riskovat to, že nám budou dodány borovice, se kterými nebudeme spokojeni. Dříve, než bude jasné, že jsme schopni sehnat náhradu za stávající stromy, se do této akce nepustíme. Předpokládáme, že by výměna borovic měla být dokončena nejpozději v polovině května. Celá akce by neměla trvat déle, než čtrnáct dní až tři týdny.

Na náměstí tedy bude vysazen tentýž druh co tam roste dnes?

Ano, opět budou vysazeny borovice černé. Od odborníků jsme se dozvěděli, že pokud dostatečně nahradíme stávající zeminu novou, pak nehrozí, že by choroby, které napadly nynější borovice, ublížily i těm novým. Vysázením stejného druhu poměrně vzrostlých stromů se vlastně vracíme pouze o pár let zpátky. Naším cílem je pak nenechat nově vysazené borovice přerůst, ale udržovat je v určité výšce.

Dokončení rozhovoru najdete ve Ždárském deníku 29.2