„Otec v Křižánkách často vystavoval a hodně maloval tamní půvabnou krajinu. Z malebných Křižánek se náš rod - děda a jeho dva bratři - přestěhoval do Nového Města na Moravě,“ připomenula vřelý vztah rodiny Puchýřovy ke Křižánkám dcera zesnulého malíře Helena Puchýřová.

Bohumil Puchýř se narodil v Novém Městě na Moravě 9. prosince roku 1914. Absolvoval gymnázium a Masarykovu univerzitu v Brně. Poté působil coby středoškolský profesor v Uherském Brodě, posléze jako vysokoškolský pedagog v Pardubicích a v Brně.

Jeho velkým koníčkem bylo malování. Byl žákem uznávaných mistrů štětce - Aloise Podlouckého a Oldřicha Blažíčka. Svůj ateliér měl v Rokytně u Nového Města na Moravě, tam také od roku 1979 vystavoval svoje obrazy. Akademický malíř a novoměstský rodák zemřel 6. října 1985.

Puchýřovy krajinky s motivy z oblíbených míst u Rokytna, Studnic, Milov, Křižánek, Nového Města na Moravě i jinde jsou stále více vyhledávány sběrateli a milovníky umění.

Výstava obrazů Bohumila Puchýře nazvaná Naše Vysočina bude ve Vzdělávacím centru Křižánky k vidění do 13. srpna.