Jen ve Žďáře a okolních obcích už dvacet osm neukázněných řidičů přišlo kvůli dvanácti nastřádaným bodům o své řidičské oprávnění. „Nejčastěji se jedná o věkovou skupinu zhruba mezi dvaceti a třiceti lety,“ podotýká žďárský vedoucí odboru dopravy Jaroslav Miklík.

Bodového hodnocení se po jeho zavedení v červenci roku 2006 mnozí řidiči obávali a policie pozorovala v situaci na silnicích pozitivní změnu. „Bohužel takové chování řidičům dlouho nevydrželo,“ řekl vedoucí inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou Jan Kostečka.

Lidé totiž velice rychle zjistili, že ač jsou sankce za porušování pravidel poměrně přísné, není dostatek policistů k tomu, aby jejich dodržování kontrolovali.

Každopádně viníci jedněch z nejtragičtějších havárií, které se staly v okrese po zavedení novely silničního zákona, tedy po 1. červenci 2006, už vyslechli u okresního soudu verdikt.

Nejdéle si posedí ve vězení jednašedesátiletý řidič kamionu, který 17. července 2006 zabil na dálnici D1 u Velkého Meziříčí tři mladé lidi – bratry ve věku patnáct a dvacet let a devatenáctiletou dívku. Jejich vůz doslova slisoval mezi svůj a další „náklaďák“.

„Šofér se plně nevěnoval řízení a nevšiml si tak, že před ním zastavují auta, která sjížděla do jednoho jízdního pruhu kvůli uzavírce. Narazil proto do osobního vozu, který natlačil na další kamion,“ popsal před časem tragédii kriminalista Ladislav Kubík.

Nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou let a zákaz řízení motorových vozidel po dobu pěti let je pravomocný.

Osmnáct měsíců ve věznici s dohledem stráví také pětatřicetiletá řidička z Jihlavy. Na začátku srpna loňského roku usedla opilá za volant a v Měříně pod dálničním mostem narazila do protijedoucího vozu. V něm zemřel řidič. „I v tomto případě už nabyl rozsudek právní moci,“ uvedl žďárský soudce Jiří Večeřa.

S nejnižším trestem „vyvázl“ u soudu šestatřicetiletý „kamioňák“. Za smrt svých dvou „kolegů“ si vyslechl verdikt – dva roky odnětí svobody s podmínečným odkladem na pět let a zákaz řízení motorových vozidel na sedm let.

Tragická havárie se stala 14. června 2007 na dálnici D1. „Pětadvacetiletý řidič kamionu, který jel se svou přítelkyní, píchl kolo. Na pomoc mu přijel třiapadesátiletý zaměstnavatel s druhým kamionem,“ řekl Kubík.

Poté, co muži kolo vyměnili a píchnuté podsouvali pod „náklaďák“, najel do nich další šofér kamionu. Podle jeho slov ho prý oslnilo slunce. Oba muže tak přimáčkl mezi auta. Celou tragédii viděla na vlastní oči přítelkyně pětadvacetiletého řidiče. Seděla totiž na nedaleké mezi.

Na svobodě je stále devatenáctiletý mladík, který je podezřelý z toho, že zavinil tragickou havárii loni v srpnu mezi Rudou a Velkou Bíteší. V osobním autě, které doslova vylétlo ze silnice, zahynuli jeho dva osmnáctiletí kamarádi. Mladík se před soud teprve chystá.

---------------

-----------------

Systém bodování

7 bodů

* řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (nikoliv bez řidičského průkazu!)

* řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky

* odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

* odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli
to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

* odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

* způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví

* při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody…

6 bodů

* řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

* předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

* při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

* vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

* řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

5 bodů

* řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

* řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

* řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

* překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

* nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

4 body

* při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

* při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

* ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

* nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

* překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů

* řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá

* řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena


3 body

* při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

* držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

* překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

* nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

* ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

* řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu
alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 promile

* překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu


2 body

* nedovolená jízda po tramvajovém pásu

* porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

* porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

* neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

* porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

* překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec


1 bod

* nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 zákona

* neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

* porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

* porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené
dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 – zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání)

* neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

* neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy - zdroj: wikipedia.cz

Jana Ševčíková, Lucie Kubíková