Minulý rok byla nekázeň řidičů nejhorší na Libušínské ulici. Počet přestupků přesahoval až padesát na jednu ulici. „V letošním roce se situace podstatně změnila. Došlo k zásadnímu zlepšení kázně řidičů. Nejhůře opět dopadla ulice Libušínská. Zásadní informací však je, že v žádné ulici nebyla překročena hranice dvaceti přestupků,“ sdělil Kunc.

Pouť se vrátila do Žďáru nad Sázavou po dvou letech. Je druhou největší poutí v Česku.
VIDEO: Pouť se vrací do Žďáru po dvouleté pauze. Přípravy jsou v plném proudu

Blokové čištění ve Žďáře
V minulém roce – 350 přestupků
V letošním roce – 120 přestupků
Z toho:
80 blokových pokut
30 případů vyřešeno omluvou
8 předáno k správnímu řízení
Průměrná výše pokuty v letošním roce – 200 korun

V letošním roce bylo zjištěno celkem sto dvacet přestupků. ,,To je oproti tři sta padesáti přestupkům v loňském roce třetinový počet,“ vyčíslil Kunc. Třetinový počet přestupků oproti loňskému roku má být zapříčiněn důsledností, kterou strážníci věnovali minulým rokům blokového čištění. ,,V minulých letech jsme opravdu všechny přestupky řešili, zejména ukládáním menších blokových pokut,“ vysvětluje Kunc.

Skoro všechny přestupky jsou již vyřešeny. Celkem sto dvacet přestupků, z toho u osmdesáti případů byla uložena bloková pokuta, třicet případů bylo vyřešeno omluvou a osm bylo oznámeno správnímu orgánu kdy pachatelé nesouhlasili s řešením na místě. Průměrná výše pokuty v letošním roce činí lehce nad dvě stě korun.