„Mezi nepatrný vzorek zástupců nečeských národností patřilo několik manželek novoměstských obyvatel, k německé národnosti se hlásili dva zaměstnanci velkostatku, okresní četnický strážmistr a jeden brněnský Němec dlící v době sčítání jako host v Hotelu Německý,“ připomněla ve svém Historickém kalendáři Nového Města na Moravě autorská dvojice Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Ondřej Moravec ve stíhacím závodu mužů na 12,5 km.
Biatlonu jsem obětoval hodně. Je čas na rodinu, ohlíží se za kariérou Moravec

Tehdejší sčítání bylo zajímavé mimo jiné tím, že šlo o první evidenci obyvatel v nově vzniklé Československé republice. V 349 novomětských domech bylo napočítáno celkem 2 452 lidí, což bylo o 183 méně, než kolik jich bylo zaevidováno před desíti lety. „Z uvedeného množství jest 1 156 mužů a 1 296 žen,“ psaly dobové noviny, Horácké listy.

2442 Novoměšťanů se hlásilo k české národnosti. „Dle náboženství 1 979 katolíků římských, 34 vyznání českobratrsko-evangelického, 59 bez vyznání, 49 československých katolíků, 21 židů a 4 pravoslavní,“ pokračovaly Horácké listy.

Kromě Čechů, se v Novém Městě na Moravě tehdy nacházeli Němci, Rusové a jedna Slovinka. A také jeden „host“ novoměstské šatlavy. „Rus Teodor Lazarov. Francouzská národnost byla uvedena u jednoho studenta novoměstské reálky, rodáka z Belgie,“ dodali Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Sčítání lidu 2021

- začne v sobotu 27. března

- s ohledem na epidemickou situaci bude primárně připravováno online

- bezpečné sčítání proběhne na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace

Ne všude se ale sčítání lidu uskutečnilo v klidu a v pohodě. Poněkud výbušnější atmosféru zaznamenali ve městech s vyšším počtem obyvatel německé národnosti. „Němci tam prováděli soukromé sčítání lidu, jež je zakázáno. Do Znojma přijelo na pomoc množství vídeňských Němců. Část jich byla zatčena. Následkem výtržností z toho povstalých byla znojemská policie jako nespolehlivá suspendována. Starostové některých severomoravských německých měst jsou potrestáni pokutami a vězením za neoprávněné provádění sčítání,“ zveřejnily Horácké listy.

I po sto letech se v České republice uskuteční sčítání lidu. Začne v sobotu 27. března. „Již více než sto padesát let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých deset let. Tato perioda je považována za přijatelné období na to, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku,“ řekla Jolana Voldánová, mluvčí Sčítání 2021.

„Sčítání přináší unikátní informace za nejmenší územní celky jako jsou části obcí a měst. Kam nejčastěji dojíždíme za prací? Najdeme na Vysočině více domácností jednotlivců na vesnici či ve městech? To je jenom krátký výčet otázek, na které nám odpoví sčítání v roce 2021,“ dodala ředitelka Krajské správy Českého statistického ústavu v Jihlavě Jitka Číhalová.