„Městu se daří snižovat provozní výdaje, takže peněz na investice a opravy je letos více,“ potvrdil bítešský radní Ladislav Koubek. Dodal, že celkový rozpočet pro tento rok, který zastupitelé Velké Bíteše nyní schválili, činí 84,3 milionu korun.

Opravovat se mimo jiné bude kulturní dům, jeho zateplení vyjde na pět milionů a sto tisíc korun, z čehož získaná dotace činí dva miliony a tři sta tisíc. Na rekonstrukci památek v Bíteši jsou vyčleněny dva miliony, polovinu z nich tvoří dotační peníze.

„V rozpočtu je zahrnuto také vybudování sběrných míst ve městě. Znamená to, že kontejnery na tříděný odpad už nebudou „strašit“ na příliš viditelných místech, ale budou pro ně postaveny přístřešky. Náklady činí dva miliony a sedm set padesát tisíc korun, z toho je dotace dva miliony a dvě stě tisíc,“ upřesnil Ladislav Koubek.

Čtyři miliony a šest set tisíc korun bude potřeba na vybudování cyklostezky, chodníků, parkoviště a osvětlení ulice Vlkovská, přičemž tuto investiční akci podpoří dotace o objemu 700 tisíc.

Rekonstrukce za půl milionu se letos dočká i lesní cesta z místní části města Jestřabí do Březky; v tomto případě záměr podpoří příspěvek ve výši 150 tisíc. Dalšího půl milionu korun Bítešští v rozpočtu vyčlenili na opravy v místních částech města.

Investovat se letos bude i do zeleně, a to 850 tisíc korun, z nichž je přiznaná dotace 600 tisíc. Dalších 695 tisíc korun je připraveno na přípravu realizace I. etapy obchvatu Velké Bíteše, konkrétně se jedná o propojovací komunikaci silnice I/37 od Žďáru nad Sázavou a silnice II/379 ve směru na Tišnov.

Letos se Bítešští budou snažit posunout vpřed plánovanou generální opravu Masarykova náměstí autobusového terminálu. „Žádáme o dotaci z evropských fondů ve výši zhruba dvacet milionů korun. Věříme, že projekt bude v letošním roce podpořen,“ dodal Koubek.

---------------

Co se také opraví

- zateplení kulturního domu vyjde na pět milionů a sto tisíc korun, z čehož získaná dotace činí dva miliony a tři sta tisíc

- na rekonstrukci památek jsou v rozpočtu vyčleněny dva miliony

- náklady na vybudování sběrných míst ve městě činí dva miliony a sedm set padesát tisíc korun, z toho jsou dva miliony a dvě stě tisíc korun dotace

- čtyři miliony a šest set tisíc korun bude třeba na vybudování cyklostezky, chodníků, parkoviště a osvětlení ulice Vlkovská (tuto akci podpoří dotace 700 tisíc)

- investovat se bude i do zeleně, a to 850 tisíc korun, z nichž je dotace 600 tisíc

- půl milionu korun je třeba na rekontrukci lesní cesty z Jestřabí do Březky; záměr podpoří příspěvek ve výši 150 tisíc