„Kurzy pořádáme v rámci přípravy obyvatel na mimořádné situace. Jsme si vědomi toho, že znalost první pomoci a poskytnutí neodkladné resuscitace na místě neštěstí, ještě před dojezdem zdravotnické záchranné služby, může mnohonásobně zvýšit šanci na přežití pacienta. Ochota poskytnout první pomoc však, bohužel, bývá často limitována nedostatkem znalostí a z toho plynoucích obav z možného poškození pacienta,“ přiblížil David Dvořáček z SDH Velká Bíteš.

Největší důraz hasiči kladou na výuku správného provádění masáže srdce. Na teoretickou přednášku navazuje praktická část, při které si účastníci kurzu vyzkouší polohování pacienta a zastavení krvácení a také resuscitaci podle nových standardů. „Pro praktický nácvik používáme speciální výukové modely Laerdal Litte Anne pro jednoduchý nácvik základní resuscitace dospělého a Baby Anne pro nácvik kardiopulmonální resuscitace kojence. Máme možnost zájemce seznámit i s použitím automatického externího defibrilátoru,“ popsal David Dvořáček.

Výuka první pomoci se děje hlavně prakticky, protože ačkoliv lidé, kteří by mohli v životohrožujících situacích postiženému pomoci, disponují teoretickými znalostmi, mají strach, že zraněnému ublíží a k pomoci se často neodhodlají. „Profesionální záchranáři však jsou často svědky toho, že daleko více škodí nečinnost. V některých případech je předlékařská první pomoc zcela klíčová a může rozhodovat o přežití pacienta – zejména tehdy, kdy je ohrožena dodávka okysličené krve do mozku pacienta,“ uvedl David Dvořáček.

Dodal, že mezi tyto nejakutnější situace patří například zástava oběhu a dechu, dušení z jakékoliv příčiny a velká krevní ztráta.

Kurzy první pomoc jsou vhodné pro všechny, kteří nejsou lhostejní k osudům druhých lidí. Kromě toho nikdo neví, kdy takovou pomoc bude třeba potřebovat on sám, nebo jeho nejbližší. Od toho, který ji ovládá a nebojí se jednat…

Termíny kurzů první pomoci bítešských dobrovolných hasičů jsou podle dohody. „Zájemci se mohou hlásit telefonicky, a to na čísle 607 546 143, nebo e-mailem na adresu hasicivelkabites@seznam.cz,“ doplnil David Dvořáček.