Provádí se například rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích. Kdy bude hotovo a jaké komplikace to místním obyvatelům přináší?
„Letošní rok je pro naše město posledním rokem oprav nejdůležitějších hlavních průjezdných dopravních tras na komunikacích I. a II. třídy. To znamená krajských komunikací a státní komunikace I/37. Převážná část opravované ulice Lánice leží právě na této státní silnici, kterou je vedena doprava městem na Žďár nad Sázavou. Více než kilometrový úsek silnice je rekonstruován již od loňského roku a bude zprůjezdněn do konce srpna. Související úpravy chodníků a ostatních ploch pak budou provedeny do konce října. Vzhledem k tomu, že se k rekonstrukcí silnice přidala ještě rekonstrukce vodovodu a kanalizace a dále pak nové chodníky, veřejné osvětlení a přechod pro chodce, je zřejmé, že obyvatelům Lánic jsme poměrně na dlouhou dobu zkomplikovali přístup k jejich nemovitostem,“ říká starosta Velké Bíteše Milan Vlček.

Které další rekonstrukce ztěžují letos život řidičům v Bíteši?
Na výše uvedenou rekonstrukci v závěru roku ještě naváže oprava zbývající části Lánic a západní uliční části Masarykova náměstí, kterou od srpna do konce října realizujeme ve spolupráci s Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko. Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek bezprostředně přiléhající k Masarykovu náměstí, na němž se nachází řada obchodů a provozoven, bude rekonstrukce této silnice provozně komplikovaná a srovnatelná snad jen s rekonstrukcí náměstí před třemi lety.

Ve Velké Bíteši byla letos také nově zřízena městská policie. Na kolik to vyšlo městskou pokladnu?
Městská policie byla zřízena k 1. červnu. Pokud bychom měli ve vztahu ke zřízení policie řešit jen finanční stránku věci, budeme v pozici některých oponentů. Zřízení městské policie byl pro nás důležitý krok. Za situace, kdy činnost státní policie je pro naše město již několik let zajišťována z oddělení ve Velkém Meziříčí, si od jejího zřízení slibujeme dodržování veřejného pořádku a pravidel chování občanů dle platných zákonů a rovněž městských vyhlášek a nařízení. Pro letošní rok je v rozpočtu rezervována částka tři miliony korun. Kromě mzdových nákladů a povinných odvodů, výstroje a výzbroje strážníků je tato částka rovněž určena k zakoupení nového služebního vozidla. Pro příští léta předpokládáme náklady na městskou policii kolem dvou milionu korun.

Kolik strážníků Bíteš má a byl problém sehnat nové zaměstnance?
Od června se nám podařilo získat plánované čtyři strážníky, z nichž tři již dlouhodobě působili u jiné městské policie. Ten poslední byl zaměstnán u státní policie. Za situace, kdy kvalitní lidé s praxí v této oblasti prakticky nejsou na trhu práce, je to pro nás tak trochu zázrak. Navíc si strážníci na pracovišti rovněž „sedli“ i v osobní rovině.

Jaké jsou první zkušenosti s městskými strážníky, a které konkrétní situace už museli řešit?
Je potěšitelné vnímat, že jsou v naprosté většině slyšet kladné ohlasy na činnost městských strážníků. Ať už se jedná o řešení parkování vozidel na náměstí a v přilehlých ulicích, nebo v oblasti odchytu volně pobíhajících psů po městě, řešení stavu a úprav stávajícího dopravního značení či nepovoleného záboru prostranství.

Velká Bíteš je letos jedním z měst, které ve spolupráci s Krajem Vysočina pořádá Letní školu seniorů. Byl o tuto akci zájem? A jaké jsou odezvy?
Naše město již třetím rokem za sebou ve spolupráci s krajem organizuje tuto letní školu. Zájem seniorů již při prvním ročníku předčil nejen naše očekávání, ale i kapacitu přísálí kulturního domu, ve kterém jsou jednotlivé přednášky uskutečňovány. Loňský i letošní běh tak byly již dopředu s velkým předstihem zájemci o tuto velmi zajímavou a přínosnou aktivitu kraje obsazeny.

Co dalšího město pro seniory připravuje?
Společenský život obyvatel v našem městě je poměrně bohatý. Velkou měrou se na něm podílí i aktivní skupiny seniorů, kteří k sobě přitahují svoje vrstevníky. Nejviditelnější je pak činnost velkobítešského Seniorklubu a místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Jejich přednášky, zájezdy, výlety, výstavy a další aktivity dnes patří již mezi pravidelné a nejnavštěvovanější akce ve městě. Podpora činnosti těchto skupin městem, a to jak finanční či materiální včetně poskytování zázemí akcím těchto spolků, je pro nás naprosto jednoznačná. Ovšem oblastí, ve které má město ve vztahu k seniorům stále ještě dluh, je existence odpovídajícího domova důchodců či obdobného zařízení města pro nejstarší spoluobčany. V současnosti zatím malý domov pro přibližně pětadvacet klientů máme umístěný přímo v objektu městské polikliniky. Našim přáním je však nalezení řešení, které by domovu důchodců dalo nejen definitivní lokalitu pro jeho umístění, ale i reálný časový plán k jeho realizaci.

A co naopak chystá Velká Bíteš pro mladší generace?
Naše město během uplynulých sedmi let investovalo do zateplení mateřských škol, střední školy i základní školy. Provedlo vestavbu učeben a zázemí ve střední škole a přestavělo objekt na ulici Lánice pro potřeby mateřské školy a jejich 98 nových žáčků. Vzhledem ke stálému růstu počtu obyvatel města připravujeme v současnosti dostavbu části mateřské školy na Masarykově náměstí a dále pak projekt rekonstrukce objektů prvního stupně základní školy v prostoru ulic Tišnovská a Za Školou. Na něj jsme požádali v únoru o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt řeší kromě kompletní rekonstrukce vnitřních instalací dále rovněž výměnu a zateplení dvou novějších objektů školy, obnovu historické fasády nejstaršího objektu z roku 1905, částečnou vestavbu podkroví historické budovy a kompletní nástavbu patra budovy v ulici Za Školou, zřízení nových odborných učeben a jejich zázemí a bezbariérovosti budov školy realizací dvou výtahů.

Jaké největší investice na příští rok město připravuje?
Kromě zmíněného projektu rekonstrukce základní školy, který jsme připraveni spustit po potvrzení dotace v závěru letošního roku, je to pak druhá, závěrečná etapa budování sítí a dopravní infrastruktury pro stavební parcely v lokalitě Babinec. Během letošního a příštího roku tak získá až okolo sedmi desítek nových stavebníků možnost v našem městě postavit rodinný dům.

Mají lidé zájem o bydlení v Bíteši?
Zájem o bydlení ve městě je poměrně značný. Přispívá k tomu nejen velikost, charakter a veřejná infrastruktura Velké Bíteše, ale i pracovní příležitosti ve městě a okolí. Rovněž také poměrně výhodná dojezdová vzdálenost do Brna po dálnici D1. K uspokojení zájmu jistě přispějí i nově budované byty v lokalitě U Stadionu. Do poloviny příštího roku zde v rámci soukromého developerského projektu vznikne 42 nových, převážně malometrážních, bytů. V dalších třech letech dalších přibližně sto bytů. Tato druhá etapa výstavby bude zájemcům nabízet ještě mnohem variabilnější dispozice a velikosti jednotlivých bytů než etapa první.

V čem spatřujete největší pozitiva Velké Bíteše?
Pozitiva našeho města, ze svého pohledu, spatřuji především v optimální kombinaci velikosti města a struktury jeho obyvatel, veřejné infrastruktury města, podmínek pro práci a podnikání, kvalitativně vysoké úrovni a rozsahu společenského, kulturního a sportovního života ve městě a možností všech věkových skupin jeho obyvatel se do něj aktivně zapojit.

Obyvatelé Velké Bíteše dlouhodobě volají po novém supermarketu. Jak pokračuje jednání o jeho výstavbě?
K dlouhodobému místnímu tématu výstavby supermarketu ve Velké Bíteši bych uvedl, že v současné době je ze všech lokalit, určených územním plánem města k jeho případné výstavbě, nejdále příprava lokality při ulici Vlkovská. Jedná se o území mezi největším městským sídlištěm U Stadionu a severní průmyslovou zónou, kde se nalézá například společnost ITW Pronovia, Bítešská dopravní společnost nebo První brněnská strojírna. Podle posledních informací jsou ve své závěrečné fázi dohody o podmínkách provozování obchodního centra obchodním řetězcem Billa. Další v minulosti uvažovaná soukromá lokalita pod náměstím byla letos na zasedáních zastupitelstva města zastupiteli vyhodnocena jako místo, které by městu bylo nejpřínosnější v podobě městského parku. V této souvislosti bylo nabídnuto majitelce odkoupení jejích pozemků, a to za ceny srovnatelné s nabídkami developerů, kteří měli zájem na těchto pozemcích stavět supermarket Penny. Rovněž byl zahájen v tomto smyslu také nutný proces změny platného územního plánu města.

Velkou Bíteš nyní čekají vyhlášené Bítešské hody.
Tradiční Bítešské hody budou letos probíhat od středy 6. září do středy 13. září. Svým rozsahem patří rozhodně k největší folklorní událostí na Podhorácku. V letošním bohatém programu si, zejména od pátečního odpoledne do nedělního podvečera, přijdou na své příznivci moderní hudby, dechovky, cimbálových muzik i folkloru.

Co by si místní obyvatelé i návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít?
Například páteční narozeninový koncert zpěváka Petra Bende s jeho hosty. Kapelu, se kterou koncertuje již třináct roků v nezměněné sestavě, doplní velký rockový-dechový Big Band. Jako hosty si pozval legendu skupiny YoYo Band Richarda Tesaříka, zpěváka skupiny Burma Jones Bohouše Josefa, hitmakera Ivana Hlase a zpěváka kapely Kamelot Romana Horkého. Folklor v podání domácích i hostujících souborů se představí během celého sobotního odpoledne 9. září již popatnácté v rámci folklorního festivalu Setkání na Podhorácku. Hostem festivalu bude slovenský folklorní soubor Vargovčan z našeho družebního města Hanušovce nad Topľou. Po folkloru přivítáme slovenskou kapelu R2 Brothers, která přinese jedinečné propojení cimbálu, houslí a pop-rockového stylu. V závěru sobotního hodového večera nám předvede swing a jazz v nezaměnitelném podání Vojenská hudba Olomouc.