Zvony se na Zelenou horu vracejí po čtyřiasedmdesáti letech. Ty poslední, které bylo slyšet, skončily v roce 1942 jako válečná rekvizice Němců. „Je to vždy potupa, když chce někdo z posvěcených zvonů vyrábět zbraně. Konečně nastal čas vrátit poutnímu kostelu hlas," připomněl Vladimír Vojtěch Záleský, farář z farnosti Nanebevzetí Panny Marie, jež areál na Zelené hoře spravuje.

Nové zvony se jmenují svatý Cyril a Metoděj, svatá Zdislava a svatý Vojtěch. Odlil je zvonařský mistr Petr Manoušek. S kovářem Lukášem Fialou, jenž vyrobil jejich srdce, je v úterý mají „stěhovat" na věže kostela a ambitu, kde je potřeba zvony zavěsit a zapojit. Ze Zelené hory je zřejmě bude slyšet ve středu při první zkoušce.