„Ministerstvo životního prostředí učinilo dílčí krok ke zlepšení třídění odpadů. Od dubna 2019 mohou domácnosti třídit zahradní bioodpad celoročně. Ministerstvo by však především mělo v novém zákoně o odpadech konečně od roku 2024 ukončit skládkování milionu tun kompostovatelných, biologicky rozložitelných odpadů. Technologie i investoři jsou k dispozici, chybí pouze politická vůle naplnit dvacet let platnou evropskou směrnici o skládkách,“ okomentoval počin ministerstva odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Ve městech a obcích na Vysočině nejsou hnědé kontejnery na bioodpad žádnou novinkou. V Jihlavě dostali lidé možnost třídit biologicky rozložitelný odpad v roce 2016, už předtím ale probíhaly pilotní projekty ve dvou příměstských částech a jedné lokalitě města. Pilotní program vloni vyzkoušeli také v jedné z místních částí Nového Města na Moravě. „V Jiříkovicích jsme lidem nabídli nádoby na bioodpad do každé domácnosti s tím, že jsme jeden týden nechali vyvážet bioodpady a další týden komunální odpad. To jsme praktikovali do konce října a ve chvíli, kdy začala topná sezona, jsme vývoz komunálního odpadu nechali na každý týden a bioodpad se vozil jednou měsíčně,“ popsala Marcela Popelková z novoměstského úřadu.

Letos by chtěli Novoměstští zapojit do tohoto režimu také další místní a městské části. „Zájem rozšířit tento způsob svozu mají Maršovice, Rokytno a Petrovice. A v Novém Městě na Moravě bychom to chtěli dát do čtvrtí Betlém a Zahradníkův kout,“ upřesnila Marcela Popelková. „Dnes musejí obce sice vyvážet bioodpad celoročně, ale s tím, že v zimním období vzhledem ke klimatickým podmínkám lze četnost svozů upravit,” doplnila informaci Marcela Popelková.

Hlavním důvodem pro třídění bioodpadů je snížení množství směsného komunálního odpadu vyváženého na skládky. „V roce 2016 skončilo na potenciálně nebezpečných skládkách 2,5 milionu tun komunálních odpadů. Přitom více než třetinu hmotnosti komunálních odpadů tvoří bioodpady. Snazší třídění bioodpadů pro domácnosti proto pomůže snížit množství směsných komunálních odpadů v popelnicích. Pouze bioodpad, který je kvalitně vytříděný přímo na místě vzniku, je možné zpracovat na kompost zlepšující kvalitu půdy nebo na bioplyn nahrazující dovážený zemní plyn,“ vysvětlil Jan Piňos z Hnutí Duha.