V kompostárně se zpracovává biologicky rozložitelný odpad ze všech čtyř vesnic. „Myslím si, že to byl správný krok. Zmenšuje se díky tomu objem domovního odpadu z obcí, a kompostárna produkuje hodnotné hnojivo,“ uvedl starosta Velké Losenice Miloslav Černý.

Snaha získat známku kvality Obce se pro hnojivo nyní snaží získat certifikát kvality, což by zvýšilo zájem ze strany pěstitelů. „Nejedná se o běžný kompost, ale o hnojivo, které je podstatně kvalitnější,“ upřesnil starosta.

Podstatně čistější je i okolí vesnic. Rozložitelný odpad míří do kompostárny místo do vývozu. „Zmizely různé hromádky kolem vsi, co tam lidé dříve porůznu vyváželi,“ doplnil Černý.

Stavbu kompostárny podpořil Státní fond životního prostředí. Principem používané technologie je vytvoření příznivých podmínek, při kterých dochází k rychlému rozvoji mikroorganismů a uvolňuje se teplo. Proto se kompost denně překopává. Celý proces výroby trvá přibližně týden až deset dní.

Zařízení je schopno zpracovat například travní hmotu, slámu, čistírenské kaly, veškerý biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, rostlinné zbytky nebo třeba také hnůj.