„V listopadu loňského roku jsme dali firmě LARN po půlroční zkušební lhůtě výpověď, a to z důvodu nespokojenosti s činností jejích zaměstnanců. Místní lidé si stěžovali, že je není nikde ve městě vidět, a i my jsme měli dojem, že vykazují menší aktivitu,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta.

Smlouva mezi městem a agenturou, která měla vypršet posledním únorovým dnem, však trvá i nadále. „Z důvodu zvýšené aktivity a zlepšení činnosti vedoucí k plnění podmínek plynoucích ze smlouvy se rada města rozhodla vzít výpověď zpět,“ přiblížila Oľga Königová z úseku vnějších vztahů bystřické radnice.

Bystřičtí tedy budou s brněnskou bezpečnostní agenturou pokračovat ve spolupráci podle původních podmínek smlouvy. To znamená, že zaměstnanci LARNu provádějí pochůzky jedno dopoledne a jedno odpoledne během pracovního týdne, stabilně mají služby v pátek, v sobotu a v neděli v noci.

Zaměstnanci firmy LARN však nemají pravomoci městských policistů. „Jedná se jen o dohled, mají oznamovací povinnost, nikoliv pravomoc veřejného činitele,“ dodal místostarosta.