Kolik je v současné době nezaměstnaných lidí v regionu?
K 31. lednu 2008 bylo evidováno žďárským úřadem práce evidováno celkem 3812 uchazečů o zaměstnání, což činí 6,4 procentní míru nezaměstnanosti.
Jaký je průměrný věk evidovaných uchazečů o práci?
Průměrný věk uchazečů o zaměstnaní je 39,7 roků.
Dá se říci, jestli se počet nezaměstnaných na Žďársku v posledních měsících zvyšuje nebo snižuje?
Počet evidovaných uchazečů za poslední tři měsíce mírně roste. Od listopadu o 0,6 procentního bodu. Tento průběh je ale pro zimní období typický a vzhledem k letošní mírné zimě očekáváme rovněž brzy opětovný pokles počtu uchazečů v evidenci úřadu práce. Ten souvisí s nástupem lidí na sezonní práce.
Shání práci lépe muži, nebo ženy?
To se nedá jednoznačně říci, a ani tento údaj přímo nesledujeme. Žen je vždy v evidenci uchazečů o zaměstnání více než mužů, asi 55 procent, ale tato skutečnost souvisí zejména s návratem žen z mateřské nebo rodičovské dovolené.
O které profese je na Žďársku největší zájem?
Dlouhodobě zvýšený zájem zaměstnavatelů je o technické a zejména strojírenské profese, elektromechaniky, montážní dělníky, obsluhu strojů, o stavební profese a profese službové, zejména o kuchaře a číšníky.
S jakým vzděláním lidé v regionu naopak shání práci nejhůře?
Obecně lze říci, že nejmenší možnost výběru mají lidé bez kvalifikace.
Nabízí úřad práce nezaměstnaným rekvalifikační kurzy? Které jsou nejžádanější?
Úřad práce nabízí širokou škálu rekvalifikací, několik desítek druhů, a to jak z vlastních finančních zdrojů prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti úřadů práce, tak podporovaných finančními prostředky Evropské unie přes takzvané projekty ESF. Zájem o rekvalifikace je zejména při obsluze výpočetní techniky, účetnictví, pečovatelství, svařování, obsluhu stavebních a jiných zařízení a o základy podnikání. Rekvalifikace se snažíme vybírat uchazečům o zaměstnání tak, aby byly co nejefektivnější a přinesly jim následné uplatnění na trhu práce.

Lidí bez práce v obcích Žďárska

Bobrová 911, 92, 10,10%
Dalečín 330, 33, 10%
Herálec 575, 32, 5,57%
Lísek 170, 14, 8,24%
Měřín 1705, 86, 5,04%
Moravec 221, 25, 11,31%
Nové Veselí 1034, 55, 5,32%
Prosetín 204, 15, 7,35%
Rožná 347, 24, 6,92%
Sněžné 696, 62, 8,91%
Strážek 607, 52, 8,57%
Štěpánov 326, 39, 11,96%
Tasov 248, 20, 8,06%
Uhřínov 119, 6, 5,04%
Ujčov 350, 35, 10%
Věcov 309, 27, 8,74%
Velká Losenice 1112, 39, 3,51%
Vidonín 78, 6, 7,69%
Vír 376, 30, 7,98%
Zvole 293, 30, 10,24%
Pořadí údajů: název obce, počet ekonomicky aktivních obyvatel, počet uchazečů o práci v evidenci úřadu práce, míra nezaměstnanosti v procentech
* údaj platný k 31. lednu 2008