Řeč je o azylových domech. Ten pro osamělé ženy v nepříznivé sociální situaci by ale jeho případné uživatelky, na rozdíl od mužů, v okresním městě hledaly marně.

„O možnosti jeho zřízení jsme samozřejmě uvažovali, ale momentálně to není to, co bychom ve Žďáře nutně potřebovali. Už vzhledem k tomu, že se zde nepohybuje tolik žen bez domova,“ uvedla Eva Štěpničková, ředitelka Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou, které mimo jiné zajišťují chod azylové ubytovny pro muže v Brodské ulici.

Slova Štěpničkové potvrzuje také vedoucí azylové ubytovny Karel Veselý, který jako jeden z terénních pracovníků objíždí místa a lokality ve městě a jeho nejbližším okolí, kde se bezdomovci zdržují. Mezi nimi monitoruje samozřejmě i ženy.

Nejblíže je Brno

„Obsazenost azylového domu pro ženy by byla dle našich zjištění minimální,“ konstatoval Veselý s tím, že nejbližší takové zařízení je až v Brně. Zároveň připustil, že jedna ubytovna pro ženy v rámci celé Vysočiny by své uplatnění našla.

Žďárská azylová ubytovna pro muže je v současné chvíli téměř plně obsazena. Ze čtyřiadvaceti lůžek je volné jen jedno.

Ubytovací smlouvy jsou uzavírány na přání uživatelů zpravidla na dobu jednoho roku, ovšem lze je uzavřít i na dobu kratší. V případě aktivní spolupráce ze strany ubytovaného, který si například hledá zaměstnání, vlastní bydlení, jiné vhodné sociální služby, nebo z důvodů zdravotních přistupuje ubytovatel k prodloužení jednoroční smlouvy. Třeba i na dalších dvanáct měsíců.

Kromě mužů v tíživé životní situaci naleznou ve Žďáře nad Sázavou dočasné ubytování i ženy těhotné, matky s dětmi nebo oběti domácího násilí, a to v Domově pro matky a otce s dětmi, jehož zřizovatelem je Občanské sdružení Ječmínek. Tato sociální služba je přednostně poskytována osobám s bydlištěm v kraji Vysočina, při nenaplněné kapacitě i odjinud.

Domov pro matky a otce s dětmi

„Kapacita azylového domu je celkem třicet lůžek, z toho pro dospělé deset. Momentálně máme volný jeden pokoj,“ sdělila ředitelka domova Miroslava Machková, podle které je o jimi poskytovanou pomoc velký zájem. Na sklonku loňského roku měli plno, a sedm nových zájemců museli odmítat. „V takovýchto případech je odkazujeme na podobná zařízení v kraji, například do Jihlavy, Třebíče nebo Brodu,“ dodala Machková.