„Nejdříve se usídlili poblíž kapličky, na což si stěžovali lidé, kteří nakupují v Penny Marketu. Pak se přesunuli k prodejně Enpeky a nyní jsou v parčíku před poliklinikou. Procházejícím to vadí a navíc si pak nemají kam sednout,“ sdělil starosta Karel Pačiska.

Na bezdomovce však Bystřičtí nemají žádné páky, pokud nečiní něco nezákonného. „Maximálně můžeme upozornit agenturu Larn nebo policisty, aby je častěji kontrolovali. Jsou to lidé, kteří nestojí o ubytování v azylovém domě. Vytlačit je však z frekventovaných lokalit je prakticky nemožné,“ dodal starosta.