Krajští zastupitelé schválili zrušení poplatků nejenom za pobyt a ošetření, ale i v lékárně. Přibudou takzvané darovací smlouvy, ale také plná moc, pokud někdo přijde s recepty pro několik osob.

Odbavení jednoho klienta tak bude trvat déle než nyní. Pacienti si však mohou vybrat – buď budou chtít poplatek odpustit, anebo jej zaplatit. V druhém případě to bude rychlejší.

„Administrativa spojená s vystavováním darovacích smluv bude trvat déle,“ připustila krajská mluvčí Eva Neuwirthová. Zároveň vyvrátila „zaručené“ zprávy, které se mezi lidmi vyrojily o tom, že v nemocniční lékárně bude poplatek odpuštěn jen u receptu vydaného v nemocnici.

„To je nesmysl, pokud si pacient přinese recept se svým jménem, nemusí regulační poplatek hradit, ať už byl recept vystaven kdekoliv,“ poznamenala mluvčí.

Plná moc

Když někdo přijde do nemocniční lékárny s hrstí předpisů pro příbuzné a známé, musí disponovat jejich plnou mocí k „převzetí“ oněch 30 korun. „Stačí plná moc bez notářského ověření,“ vysvětlila mluvčí Neuwirthová.

Změna se nelíbí ostatním lékárníkům, kteří se obávají, že přijdou o klienty. Protože oni „třicetikoruny“ stejně jako lékaři v soukromých ambulancích ze zákona vybírat musejí. „Chceme protestovat proti nerovné konkurenci,“ uvedla mluvčí regionální pobočky České lékárnické komory Květa Benešová.

Pacienti nad změnami kroutí hlavou. Jsou sice rádi, že poplatky alespoň někde zmizí, ale pozastavují se nad krkolomností řešení. „Papíry a zase jenom papíry. Jak v lékárně poznají, že nejsem Jan Vomáčka, ale jeho kamarád, který mu jde vyzvednout léky, když znám jeho adresu i rodné číslo. Tak k čemu pak plnou moc?“ vyjádřil se František Veselý ze Žďáru.

--------------

O poplatcích

– Od neděle 1. února uhradí kraj Vysočina pacientům ve všech krajských nemocnicích (Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město, Pelhřimov, Třebíč) všechny regulační poplatky.

– Úhrada proběhne formou darovací smlouvy, kdy pacient vyjádří svou vůli, aby mu byl dar poskytnut, ústně (v tom případě se podepíše do darovací smlouvy), nebo bude chtít písemné potvrzení (pak tedy pacient obdrží darovací smlouvu).

– Na konci měsíce zašle každá nemocnice krajskému úřadu do Jihlavy přehled uhrazených (darovaných) poplatků a kraj je nemocnici na základě příkazní smlouvy zaplatí.
Zdroj: krajský úřad

Více k tématu najdete v Souvisejících článcích