Během soboty se ve Žďáře začne světlo rozdávat na místní Staré radnici a od osmnácté hodiny také v kostele svatého Prokopa.

Kromě toho si jej můžete od neděle odnést i ze žďárského kláštera.

Světlo, které se každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se tak znovu dostává i do Česka. Doma ho každoročně mají nejen mladí a staří, ale i celé rodiny s dětmi.

Betlémské světlo k Čechům tradičně putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti předají delegacím z celé Evropy. Za Česko převzali plamen ve Vídni skauti z Brna.