„Světlo nejdříve neseme do baziliky v zámku, kde je v devět hodin mše, a pak do kostela svatého Prokopa na náměstí. Stavujeme se také na hřbitově za skauty, kteří již nejsou mezi námi, abychom jim zapálili svíčku,“ popsal za žďárské old skauty Vladimír Slovák.

Na nádraží se skauti také setkávají se svými kolegy, a to nejenom ze žďárského okresu. Ačkoliv rychlík zastavuje i ve Světlé nad Sázavou, tamní skautští zástupci dali přednost cestě do Žďáru, aby se setkali s přáteli. Dorazili i se svým historickým praporem z roku 1945. „Skautský oddíl bez praporu jako by ani nebyl. U nás nyní není skautská základna moc početná, takže my, starší, radši ráno dřív vstaneme a jedeme do Žďáru, abychom se zároveň navzájem viděli s kamarády,“ poznamenal s úsměvem vedoucí světelských old skautů Josef Kopecký.

Samotná akce na nástupišti proběhla rychle. Brněnští skauti se světlem zapáleným v betlémské jeskyni vystoupili a první čekající jim běželi v ústrety a rychle si od nich připálili své svíčky. Zbytek zájemců si pak plamínek předával mezi sebou. Pamětníci při tom s nostalgií zavzpomínali na léta minulá, kdy skauti přepravující světlo z rychlíku na zastávkách nevystupovali, takže bylo nutné je co nejrychleji najít uvnitř soupravy s obavou z toho, že se vlak rozjede.

Podle kapitána přístavu žďárských vodních skautů Racek Petra Bednáře žďárští skauti Betlémské světlo roznášejí už od roku 1991. „Uchovává se v kostelech a old skauti ho v posledních letech nosí také do recepce městského úřadu a do Květinky ve Veselské ulici,“ uvedl Petr Bednář.

Do svatostánku ze žďárského nádraží zamířil i plamínek, který si připálili skauti z Ostrova nad Oslavou. „Jedeme přímo na mši svatou, světlo předáme u nás v kostele, a pak s ním ještě objedeme bývalé skautské vedoucí,“ sdělil za ostrovské skauty Petr Kratochvíl.

Tradice rozvážení světla vznikla v roce 1986 v Rakousku. U nás se tento zvyk začal šířit v roce 1989, první Betlémské světlo přivezli do Československa čeští exiloví skauti. Plamen se z jeskyně v Betlémě každoročně letecky přesouvá do Rakouska, aby byl poté tamními skauty předán čekajícím skautským delegacím z celé Evropy. Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhla v sobotu 15. prosince v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie, odtud večer plamínek čeští skauti přivezli do Českých Budějovic. V neděli pak Betlémské světlo skautští kurýři desítkami vlakových spojů rozvezli po celé zemi.