Místní akční plán se začne naplňovat již potřetí. V předchozích letech se projektu účastnily stovky žáků a učitelů. „Máme zastoupeny všechny školy z Bystřicka,“ poznamenala Jitka Zelená.

Vzájemná spolupráce je pro školy velmi přínosná. „Akce, které se uskutečnily, byly výjimečné. A sami bychom je z důvodu finanční a organizační náročnosti ani nemohli pořádat. Projekt nám ale pomáhá i s dalším. Máme teď nové odborné učebny, nově zrekonstruovanou tělocvičnu, jsme vybaveni tablety a počítači. Bez místního akčního plánu by spousta věcí nebyla,“ pochválil projekt ředitel základní školy v Dolní Rožínce Vladimír Makovský.

Sochy z písku, jejichž letošním tématem je fantasie a surrealismus, si lidé mohou v Lednici prohlédnout denně od  9:00 do 18:00 hodin.
Římský voják, chobotnice i lokomotiva. Lednici zdobí sochy od Michala Olšiaka

Podobně nadšená slova zazněla i ze Štěpánova nad Svratkou. „Začínala jsem jako učitel v roce 2009. A jsem ráda, že se nám po letech podařilo přes evropské fondy získat peníze na zbudování odborné učebny pro řemesla a jazykovou a multifunkční učebnu s internetovým vybavením,“ nechala se slyšet Šárka Kunčíková, starostka městyse.

Odborná učebna je pro školu vítaným bonusem navíc. Inspirovat se do Štěpánova mohli přijet i ředitelé dalších škol.

Do projektu místního akčního plánu se zapojily i mateřské školy, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, místní Stacionář Rosa či spolek Úsměváčci. Díky tomu se na Bystřicko dostali i rodilý mluvčí, kteří pak školákům zpříjemnili výuku cizího jazyka. „Mohli jsme díky tomu udělat i příměstské tábory s angličtinou. Nebyly koncipovány jako přednášky, ale děti se spolu s vyučujícími zapojovaly do běžných činností. Bylo to příjemné pro obě strany. Všem se to moc líbilo,“ připomenul ředitel Domu dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem Karel Krondráf.

Do dalšího tříletého cyklu jde místní akční plán se schválenou dotací ve výši ve výši 3,2 milionů korun.