„Dnešní Jemen je zemí na hranici obrovské humanitární katastrofy, která navíc zůstává zbytkem světa jaksi zapomenuta. Dlouho trvající vojenský konflikt vystavuje 27 milionů obyvatel nesmírnému utrpení. Dostupnost pravidelného jídla, pitné vody či zdravotnické péče se staly luxusem, který si může dopřát již jen méně než polovina obyvatel Jemenu. To je důvod, proč Lékaři bez hranic pracují v Jemenu na osmi projektech zahrnujících provoz vlastních nemocnic a podporu některých místních," řekl Dušan Mach.

Přednáška nazvaná Zapomenutý Jemen bude v konferenčním sále zahájena v 18 hodin.