Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 byla rozdělena do dvou kategorií – kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. V každé kategorii figurovalo třicet akcí.

O titulu Zlatá jeřabina v letošním roce rozhodovalo více než patnáct tisíc zaslaných hlasů – elektronických a poštovních. Pro celkovou obnovu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou hlasovalo v kategorii Péče o kulturní dědictví 2 298 lidí.

„V porovnání s minulým ročníkem této ankety je možné sledovat nárůst hlasů především u kategorie péče o kulturní dědictví. Svědčí to o rostoucím zájmu veřejnosti o památky a péči o ně na Vysočině. Po dobu hlasování jsme také registrovali značnou propagaci jednotlivých akcí ze stran zájmových sdružení, církví popřípadě měst a obcí,“ uvedl radní kraje pro oblast kultury Tomáš Škaryd.

Výsledky ankety budou oficiálně vyhlášeny na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 12. května. Samotné slavnostní předání cen vítězům se uskuteční 21. května v Horáckém divadle Jihlava.

Galavečer u příležitosti předávání Cen kraje Vysočina za kulturní počin roku bude orámován hudebním vystoupením operního pěvce Jakuba Pustiny a jeho hostů. Iniciátoři prvních tří vítězných projektů získají od kraje Vysočina finanční dar. Vítězové jednotlivých kategorií 30 tisíc korun, druzí 20 tisíc korun a třetí 10 tisíc korun.

------------

PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ (celkem v celé kategorii hlasů: 10335)

1. Celková obnova klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ze Žďáru nad Sázavou s celkovým počtem hlasů 2 298.

Obnova byla zaměřena na interiér kostela a jeho architektonický vzhled, který nyní svým barevným provedením odpovídá původnímu stavu, kterého se kostelu dostalo celkovou barokní přestavbou v letech 1706 – 1709.

2. Celková obnova fary č. p. 20 z Dalešic s celkovým počtem hlasů 2 262

Rekonstrukce této barokní kulturní památky z 18. století započala již v roce 2006 opravou střechy a byla zakončena v loňském roce odvlhčením objektu a opravou vnější fasády. Budova se nachází v areálu historických staveb, které tvoří ucelený komplex s barokním zámkem a kostelem sv. Petra a Pavla.

3. Restaurování oltářů v kostele Nanebevzetí Panny Marie z Polné o celkovém počtu hlasů 1 189.

Tento chrám byl postaven v letech 1700 – 1707 knížetem Leopoldem z Dietrichsteina a v jeho interiéru se nachází celkem 10 oltářů. Generální oprava byla zahájena v roce 2001 a společně s restaurováním oltářů probíhaly také stavební úpravy celého objektu.


KULTUNÍ AKTIVITA (celkem v celé kategorii hlasů: 5489)

1. Dvoudenní akce Trampský širák 2008 s celkovým počtem 1 838 hlasů

Jedná se o 5. ročník festivalu folk, country a trampské hudby, kteý se uskutečnil na podzim v Hanesově mlýně u Štoků na Vysočině

2. Černovicko se baví s celkovým počtem hlasů 652, náleží

Kulturně-společenská akce, na které se prezentovaly nejrůznější spolky, zájmová sdružení a organizace působící na Černovicku. Do pestrého programu byli aktivně zapojeni i návštěvníci.

3. Velká bitva o Polnou s celkovým počtem hlasů 624

Akce připravená v duchu rekonstrukce středověké bitvy na motivy legendy a skutečné šarvátky z roku 1468, jenž se strhla o polenský hrad.