S čím šla TOP 09 do povolebního vyjednávání?
Cítili jsme ze strany vítězů, že chtějí Žďár v zásadních věcech změnit, aby už nebyl jenom provinčním městem a posunul se někam dál. O to jde i nám, ovšem k tomu je třeba jednoznačné rozdělení práce mezi starostu a dva místostarosty. Aby nedělali všichni všechno a vlastně nikdo nic.

Programy stran koalice byly v některých bodech podobné, což je při dialogu plusem…
Jde ale o to, jakým způsobem je prosadit. Nestačí jenom udělat most, měl by na něj navazovat i chodník a terénní úpravy. V diskusích jsem se například setkal s tématem Olšiakovy sochy, která tvoří historickou hranici Čech a Moravy. Chtějí si ji prohlédnout místní i turisté. Jenže nejsou tam lavičky ani odpadkové koše, je problém tam odstavit auto. Věci by se měly dotahovat v širším kontextu.

Žďárská rada bude sestávat z trojkoalice ČSSD, ODS a TOP 09 s poměrem hlasů 5:2:2. Svádí to k úvahám, že ČSSD vlastně v radě hlasy ostatních nepotřebuje…
Vznikla dohoda, že se vždycky budeme snažit najít nějaký konsenzus. A já věřím, že tomu tak bude.

Hovořil jste o rozdělení činností. Co kdo tedy bude dělat?
Výsledek bude v programovém prohlášení rady města s tím, že každý by měl mít v gesci přesně vymezenou oblast a za tu také být osobně zodpovědný.

Stáváte se z projektového manažera místostarostou na plný úvazek. Bude to zásadní změna?
Co se týče typu práce, tak moc ne. Jsem zvyklý na jednání s úřady a doufám, že mé dosavadní zkušenosti budu moci uplatnit.